Loomemajandus mõjutab paljusid elualasid

23. jaanuar, 2014

kultuurikatel16. ja 17. jaanuaril kohtusid projekti „Betooniteater“ raames õppejõud, tudengid ja ettevõtjad, et aidata kaasa kultuuri ja ärivaldkonna koostööle ning selles sündivale innovatsioonile.

Projekti „Betooniteater“ partneriteks on Tallinna Kultuurikatel, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakond.

16. jaanuaril viis terve päev kestvat töötuba läbi Pia Areblad Rootsi organisatsioonist TILLT. Tegemist on Göteborgis asuva Rootsi loomemajanduse ettevõttega, mis on käivitanud mitmeid programme, mis asetavad kunstniku inimeste töökohtadesse. Tallinna Tehnikakõrgkooli õppejõu Marge Täksi sõnul oli koolitus õpetlik, öeldes: “Koolitusel tõstatati olulisi küsimusi, mis panid mind kui õppejõudu mõtlema, milliseid võimalusi ja väljakutseid valdkondadeülene “uue ajastu ja uute kontekstidega” toimetulek tähendab. Uued situatsioonid eeldavad kõikidelt osapooltelt avatust, ettevõtlikku hoiakut, soovi areneda ning eeldavad seetõttu mitmekülgseid õppimise ja õpetamise tehnikaid.”

Betooniteater17. jaanuari koolituspäeva keskmes oli nn spillover efekt, mille all mõistetakse efekti, kus kellegi või millegi mõju edasikandumine võib luua lisandväärtust võimalikult paljudele sihtrühmadele. Ühe inimese naeratus võib ümberringi naeratuse tuua veel mitme inimese näole, samamoodi toimib ka spillover efekt loomemajanduses. Võib öelda, et loomemajandus ise ongi spillover efekti tekitav ehk loomemajanduse tegevuste mõju laieneb väga paljudesse valdkondadesse ja elualadele. Erinevaid case study näiteid tõi Philippe Kern organisatsioonist KEA European Affairs

Betooniteatri koolituspäevad on osa programmi Primus raames toimuvast õppejõudude täiendusõppekursusest „Ettevõtlike hoiakute arendamine kõrgkooliõppes valdkondadevahelise koostöö kaudu“. Sellel kursusel omandavad kõrgkoolide õppejõud kuni märtsikuuni teadmisi, kuidas valdkondadevahelisi protsesse juhtida, kuidas tudengeid oskuslikult suunata valdkondadevahelisele koostööle ning kuidas nende ettevõtlikke hoiakuid arendada.

Õppejõudude koolituse läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondist (programmi Primus kaudu). Projekti erinevaid ettevõtmisi toetavad SA Archimedes Primus programm, mida toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond, Hasartmängumaksu Nõukogule, EAS, URBACT, ehitusettevõtja Kalev Ramjalg.

14. märtsil toimub koolituse jätkukoolitus, mille fookuses on modereeritud vestlusring, kus kogemusi valdkondadevahelisest koostööst jagavad eesti ettevõtjad.