Loomemajanduse eest hakkab Kultuuriministeeriumis vastutama asekantsler Hillar Sein

17. aprill, 2015

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantslerina alustab tööd Hillar Sein. Uue asekantsleri leidmiseks korraldatud konkursi viis läbi Riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjon, kelle ettepanekul nimetas kultuuriminister uue asekantsleri ametisse.

Kunstide asekantsleri vastutusvaldkonda kuuluvad arhitektuuri ja disaini, loomemajanduse, audiovisuaalvaldkonna, etenduskunstide, kirjanduse, kunsti ja muusika arendamine.

hillar sein

Hillar Sein nimetas uue ameti tähtsama ülesandena kultuuripoliitika alusdokumendi „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ eesmärkide elluviimist. „Dokument sisaldab kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtteid ning eri valdkondade eesmärke, millest peab lähtuma kõik muu,“ märkis Sein. Ta lisas, et näiteks rahastamisotsuste puhul peavad eesmärgid olema veelgi täpsemalt sõnastatud. „Avalikku raha kasutades peame väga täpselt teadma, mida soovime ühes või teises valdkonnas saavutada. Seetõttu pean oluliseks, et jätkuksid tihedad kontaktid loomeliitudega,“ selgitas Sein.

Asekantsleri ametisse nimetamiseni töötas Hillar Sein Kultuuriministeeriumi teatrinõunikuna. „Kultuurivaldkonna alusdokumendid ei loo ühelegi valdkonnale võimalust eelisseisundiks, mida võiks seostada asekantsleri varasema töökogemusega,“ kinnitas Sein.

Kultuuriministeeriumi kantsleri Paavo Nõgene sõnul jääb kultuuriministeeriumi teatrinõuniku koht esialgu täitmata. „Teatrinõuniku ülesandeid täidab valdkonna asekantsler, kuna ministeeriumis on selle valdkonna kompetentsi piisavalt,“ selgitas Nõgene.