Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise II taotlusvoor avanes 1. septembril

18. august, 2011

Et taotlusvoorus osaleda, peavad kõik potentsiaalsed taotlejad läbima eelnõustamise, mille käigus tuleb esitada EASile vormikohane projektikirjeldus ning EAS annab sellele kirjaliku tagasiside hiljemalt kahe nädala jooksul. Projektikirjeldusi saab esitada juba täna,

saates vastava vormi elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult aadressile info@eas.ee või toimetades selle paberkandjal omakäeliselt allkirjastatuna koos elektroonilise koopiaga EASi (Lasnamäe 2, 11412 Tallinn).  Kõige hilisem kuupäev projektikirjelduste esitamiseks on 2. oktoober 2011. Täpsemad juhised toimimiseks ning projektikirjelduse vormi leiate siit: http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/vormid-juhised-aruandlus

 

Seekordne taotlusvoor, mis avaneb 1. septembril ja kestab kuni 1. novembrini 2011, on suunatud piirkondlikele ja valdkondlikele arenduskeskustele, kes edendaksid eestvedajatena läbi ühistegevuste elluviimise loomeettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet ja eksporti ning hoogustaksid loomeettevõtjate ja teiste valdkondade ettevõtjate vahelist koostööd. Piirkondliku ja valdkondliku arenduskeskuse määratlus on ära toodud siin: http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/ueldist/5226-viited

Eelnõustamise ja taotlemisega seotud küsimuste korral saab pöörduda EASi infokeskusesse tel. 627 9700 või info@eas.ee ning toetusprogrammi rakendamise eest vastutava Anu-Maaja Pallok’i poole anu-maaja.pallok@eas.ee