Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programm

27. oktoober, 2009
Loomemajanduse tugistruktuuride toetamise programmist  rahastatakse perioodil 2007 – 2013 Euroopa Liidu struktuurfondidest nii investeeringuid inkubaatorite ja keskuste tegevuskeskkonna arendamiseks (sh olemasoleva ehitise projekteerimist ja ehitamist) kui ka teenuste osutamist loomeinkubaatorite ja keskuste poolt loomeettevõtjaile. Eeltaotluse tähtaeg on 1.november 2009.a. Programmi eelarve ELi eelarveperioodil 2007-2013 on 98 mln krooni.
Taotlemine on vooruline. Esimene voor: 15.september – 01.detsember 2009.a. Taotluste määr 60 mln krooni.

Loomemajanduse tugistruktuuride  toetamise eesmärgid:
* Ettevõtlusaktiivsuse suurendamine loomemajanduse sektoris
* Loomeettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine ja ekspordi suurendamine
* Loomeettevõtjate ja teiste valdkondade ettevõtjate koostööd hoogustamine soodsa tegevuskeskkonna loomise ja koostöö arendamise kaudu
* Kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu kasvatamine loomeettevõtjate käibes
* Teiste ettevõtlusvaldkondade toodete ja teenuste lisandväärtuse suurendamine läbi koostöö loomeettevõtjate ning loomeinimestega

Lisainformatsiooni leiad EAS-i kodulehelt.