Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamise meede avatakse 17. augustil

20. juuli, 2015

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab 17.augustil Loomemajanduse arendamise meetme kolmanda tegevuse „Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamine.“

Taotlema on oodatud loomemajanduse valdkondades tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kelle tegevused on suunatud ekspordivõimekuse kasvatamisele, sealhulgas toetame uute toodete/teenuste turule toomist, messidel osalemist ja vajalike uuringute läbiviimist uutele turgudele sisenemiseks.

Meetme tegevuse eelarve on 4,2 miljonit eurot. Taotlemine jääb avatuks eelarveliste vahendite lõppemiseni.

Täpsem teave meetme tegevuse kohta: www.eas.ee/Loomemajandus