Loomemajandusest Põhjamaades:Hüpe kaasaegsesse haridussüsteemi. Ettevõtluse abiga

13. november, 2009
Koolitund GPS, Bluetoothi, RFID, sensorvõrgu abil kuulutab hariduse andmise tulevikku. Töövahendiks õpilase mobiil. Põhjamaade Innovatsioonikeskuse toetatud projekti „Mobile Learning Environments“ eesmärk on aidata luua selline koolikeskond, kus tänapäevased IKT (info-ja kommunikatsioonitehnoloogia) vahendid on õppeprotsessi lahutamatu osa. Mobiilitehnoloogia on üks neist avastamata võimalustega lahendustest, mis inspireeriks paremini nn digitaalpärismaalasi. Ühtlasi avatakse siinkohal uks loovettevõtlusele ITK-vallas, mis seni on haridussüsteemist võrdlemisi ohutus kauguses hoitud.
Projekti Mobile Learning Environments lätteks on tõdemus, et infoühiskonna ajastul kõnetavad  haridussüsteemi praktikad ja meetodid nn digitaalpärismaalasi (digital natives) üha harvem ning õppimise saab muuta meelepärasemaks kaasaegsete tehnoloogiate ja meetodite kasutamise abil.
Projekti käigus loodi  mobiilil põhinev mänguline õppeprogrammi prototüüp, millele loodi kolm erinevat IKT platvormi. Abiks olid Nokia ja Windowsi nutitelefonid ning sensoritega varustatud arvutivõrk, kuhu istutatud bluetooth, RFID, heli ja mitmed sisend- ja väljundsensorid. Lahendusi katsetati 14-16 aastaste Taani, Soome, Rootsi koolide õpilaste peal.
Projekti analüüsi tulemusena kogutud andmetel on selged väljundid ettevõtluses, tehnoloogias ja hariduses.
Projekti vedanud IKT ettevõtetest ja haridusasutustest koosnev konsortsium koostas juhised ja soovitused ettevõtetele, kes tahavad siseneda mobiilset haridust pakkuvale turgudele. Selliselt pakutakse uut, loovaid lahendusi nõudvat turgu infotehnoloogia ettevõtetele. Turu kasvupotentsiaal on suur, eeldades lähiaastatel valdkonnas tegutsevate ettevõtete kasvu.
Et samuti peab muutuma õpetajate roll, töötati testidele põhinedes välja juhised ka neile, kes õpetamise juures soovivad kasutada mobiilset IKT.
Oluline on, et uued lahendused poleks ainult tehnoloogiliset ja pedagoogilselt pädevad, vaid sobituksid kommunikatsioonivahenditena konkreetsesse keskkonda. Edukas lahendus peitub kasutajasõbraliku disaini ja nende kolme tunnuse koosmõjus.
http://www.m-learningenvironments.com/
Madis Tilga
avalike suhete nõunik
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti Esindus
www.norden.ee

Põhjamaade loomeettevõtlust vahendab Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis