Loomemajandusettevõtted võivad hakata oma arengut rahastama senisest soodsamatel tingimustel saadud laenudega

07. juuni, 2017

121 miljoni euro suurune tagatisrahastu käivitus möödunud aastal ja see võimaldab Euroopa Investeerimisfondil (EIF) anda tasuta tagatisi ja edasigarantiisid valitud finantsvahendajatele, et nad saaksid anda kultuuri- ja loomesektoris tegutsevatele ettevõtjatele rohkem laenu.

„Vajadus selliste laenude järele on kultuurivaldkonnas väga suur – loomeettevõttel võib koduriigis juba väga hästi minna, kuid välisturgudele laienemiseks vajatakse suuremaid investeeringuid või tuleks võtta laenu. Loov Euroopa Tagatisrahastuga liitunud finantsasutus saaks seesugusele firmale pakkuda tavapärasest soodsamatel tingimustel laenu, mis võimaldab äril kasvada ja loomingul areneda,“ selgitas Loov Euroopa MEDIA programmi nõustaja Katre Kajamäe.

Garantiimeede on mõeldud mikro-, väikese ja keskmise suurusega loome- ja kultuurisektori ettevõtetele (VKEd), kellel on tegevusvaldkonna spetsiifika tõttu muidu keeruline finantsasutustelt laenu saada. Laenu saamine on üldiselt keeruline eelkõige nende varade ja tagatiste immateriaalse olemuse, turu piiratuse ja ebakindla nõudluse tõttu ning seotud ka finantsvahendajate väheste teadmistega sektori eripäradest. Praegu on tagatisrahastu lepingud sõlmitud Prantsusmaa, Hispaania ja Rumeenia finantsinstitutsioonidega, Eestist ega lähiriikidest veel keegi programmiga liitunud pole.

„Loov Euroopa garantiimeede võimaldab pankadel siseneda uude, küllalt kõrge riskiga sektorisse ning annab võimaluse loomeettevõtetele laenude abiga kasvada. Euroopa Investeerimisfond ootab nüüd pankadelt avaldusi selle meetmega liitumiseks,“ ütles Gunnar Mai, Euroopa Investeerimisfondi tagatisrahastute divisjoni juht.

EIFi poolt välja valitud finantsasutustest saavad meetme raames garanteeritud laenu taotleda mikro-, väikese- ja keskmise suurusega loomeettevõtted kõigist Euroopa Liidu riikidest, lisaks Norrast ja Islandilt.

Kommerts-, jae- ja tugipangad ning muud finantsvahendajad, kes 121 miljoni euro suurusest tagatisrahastust osa saavad, toetavad rohkem kui kümmet tuhandet VKEd mitmesuguses valdkonnas nagu audiovisuaalsektor (filmid, telesaated, animafilmid, videomängud ja multimeedia), festivalide korraldamine, muusika, kirjandus, arhitektuur, arhiivid, raamatukogud ja muuseumid, kunstkäsitöö, kultuuripärand, disain, näitekunst, kirjastamine, raadio ja kujutav kunst.

Loov Euroopa programmi eesmärk on suurendada kultuuri- ja loomesektorite konkurentsivõimet, edendada kultuuri- ja audiovisuaalteoste ning loovisikute piiriülest liikuvust, jõuda laiema publikuni nii Euroopas kui mujal ning soodustada innovatsiooni ja uute ärimudelite väljatöötamist. Eestis saab programmi kohta nõu küsida MEDIA alamprogrammi kohta Eesti Filmi Instituudist ja Kultuuri alamprogrammi kohta Loov Eestist.

Fotol Gunnar Mai, Euroopa Investeerimisfondi tagatisrahastute divisjoni juht.

Foto: Loov Eesti