Loomemajanduskeskus aitab gümnasiste karjäärivalikute tegemisel

07. juuli, 2010
Tartu Loomemajanduskeskus koostöös Tartu Kutsehariduskeskuse info- ja karjäärinõustamiskeskusega pakub Tartu linna ja maakonna üldhariduskoolide
õpilastele võimaluse tulla tutvuma loomemajanduskeskuse tegevusega, et olla õpilastele abiks karjäärivalikute tegemisel. Õppekäigule loomemajanduskeskusesse oodatakse neid gümnasiste, kes tunnevad huvi loominguga seotud valdkondade, kuid samas ka ettevõtluse vastu ning soovivad teada saada, kuidas kunstnikud oma loomingut turustavad.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhi Raul Oreškini sõnul on loomemajanduskeskus õpilaste vastuvõtuks igati valmis. „Tutvustame hea meelega meie maja toimimispõhimõtteid ja tugiteenuseid. Noortel on võimalus kohapeal kohtuda juba tegutsevate loovettevõtjatega, mis annab selgema ettekujutuse olukorrast, kui loovus ja ettevõtlik vaim kohtuvad. Loodetavasti näeme neid noori tulevikus juba loomeinkubaatoris oma ettevõtet arendamas,“ lisas Oreškin.
Tartu Kutsehariduskeskuse Info-ja Karjäärinõustamiskeskuse juhataja Martin Medari sõnul on õppekäikude korraldamine noortele vajalik eeskätt võimaluse poolest näha oma silmaga erinevate firmade töökorraldust, eri ametite esindajate töövõimalusi ja -tingimusi.

Info- ja karjäärinõustamiskeskuse üks teenustest on õppekäikude korraldamine ettevõtetesse ja asutustesse, mille käigus saavad noored
tutvuda huvipakkuva ameti esindaja tööelu ja -keskkonnaga. Info ja registreerimine: tel 736 1890 või julia.sharapova@khk.tartu.ee. Loomemajanduskeskus, mis avati 2009. aastal,  pakub inkubatsiooniteenust ning koolitust noortele loovettevõtjatele. Lisainfo: SA Tartu Loomemajanduskeskus juhatuse liige Raul Oreškin, tel 5564 7803; Martin Medar, Tartu Kutsehariduskeskuse Info- ja Karjäärinõustamiskeskuse juhataja, tel 736 1875. http://www.lmk.ee/khk