Loomemajanduskeskus alustas rahvusvahelise kontaktvõrgustiku loomist

08. märts, 2010

Tartu Loomemajanduskeskus taotles Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt rahastatud Põhja-Balti mobiilsusprogrammist toetust õppereiside ja kontaktseminari läbiviimiseks koostöö suurendamise eesmärgil loomemajanduse valdkonnas. Eraldatud toetuse raames on plaanis luua Balti riikides ja Põhjamaades loomemajandusega tegelevate ettevõtete kontaktvõrgustik

Projekti kaigus külastatakse Tampere linna Soomes ja Bergenit Norras, kus tutvutakse erinevate organisatsioonide,  keskuste ja võrgustikega, mis tegelevad loomemajanduse või  loomeettevõtluse arendamisega.

Projekt lõpeb Tartu Loomemajanduskeskuse poolt korraldatava kontaktseminariga 16.-19. juunil. Kohtumise eesmärgiks on luua võrgustik Põhjamaade ja Balti linnade tasandil ning saada informatsiooni loomemajanduse olukorrast ning arengusuundadest naaberriikides. Tartu Loomemajanduskeskus plaanib kutsuda seminarile antud teemaga tegelevate organisatsioonide esindajaid Turust, Tamperest, Bergenist, Uppsalast, Riiast ja Klaipedast.  Eesti organisatsioonidest on kutsutud kohale loomemajandusega tegelevate organisatsioonide esindajad Tallinnast, Viljandist, Haapsalust ja Tartust.

Projekti tulemusena soovitakse luua võrgustik, mida on võimalik rakendada rahvusvaheliste  koostööprojektide elluviimisel.  „Samuti on oluline projekti raames saadud teadmuse abil suurendada Tartu loome-ettevõtete ekspordisuutlikkust”, ütles loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin.  „Esimesed kokkulepped selles vallas on sõlmitud Tampere Proakatemiaga, kus ettevõtlusalase õppetöö käigus aitavad tudengid ja õppejõud inkubaatorettevõtetele välja töötada  Soome eksportimiseks vajaliku tegevuskava „ lisas Oreškin.

Põhja-Balti mobiilsusprogramm toetas Tartu Loomemajanduskeskuse projekti 56 000 krooniga, millele lisandub omafinantseering.

Lisainfo
Külli Hansen
Loomemajanduskeskuse arendusjuht
kylli@lmk.ee
510 6865