Loomemajanduskeskus avas inkubatsiooniteenuse konkursi

06. jaanuar, 2010

Tartu Loomemajanduskeskus korraldab ajavahemikul 6. jaanuar kuni 15. veebruar 2010. a konkursi loomemajanduse valdkonnas alustavatele ettevõtetele inkubatsiooniteenuse saamiseks. Konkursile on kandideerima oodatud loomemajanduse valdkonnas tegevust alustavad ettevõtjad


kellel on äriidee ja kes vajavad ettevõtte käivitamiseks soodsat keskkonda ja professionaalseid tugiteenuseid. Loomeinkubaatorisse võib kandideerida ka siis, kui on olemas esialgne idee ja tahe ettevõtlusega alustada. Sellisel juhul pakutakse eelinkubatsiooniperioodil abi äriplaani koostamisel ning äriühingu asutamisel.

Eelinkubatsiooniteenuse konkursi läbinutele on võimalik osaleda kahekuulisel koolitusel, mille käigus valmib äriplaan, mis omakorda annab võimaluse edasiseks inkubatsiooniks.
Inkubatsiooniteenuse konkursi edukalt läbinutega sõlmitakse leping, mis annab vähemalt kaheks aastaks võimaluse oma ettevõtte arendamiseks loomeinkubaatoris.

Tartu Loomemajanduskeskus asub aadressidel Kalevi 13, 15, 17. 2009. a septembris avati loomeinkubaator aadressil Kalevi 13. Käesoleval aastal planeeritakse korrastada loomeinkubaatoriks vajalikud ruumid aadressil Kalevi 15.

Loomeinkubaator pakub loomemajanduse valdkonnas alustavatele ettevõtjatele soodsatel tingimustel üüritavaid ruume ning äririskide maandamiseks vajalikke tugiteenuseid.

Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlus loomemajanduskeskuse kodulehel.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. veebruar 2010, kell 15.00.

Lisainfo:
Külli Hansen
Tartu Loomemajanduskeskuse projektijuht
T: 510 6865
E: kylli@lmk.ee