Loomemajanduskeskus kutsub Tartumaa loomeettevõtjaid tootearenduskoolitusele

12. oktoober, 2012

lmk-logoTartu Loomemajanduskeskus korraldab tootearenduse ja turunduse kursuse Tartumaa loomeettevõtetele. Kursusele oodatakse juba tegutsevaid ettevõtjaid, kes soovivad oma toodet või teenust edasi arendada ja muuta seda konkurentsivõimelisemaks. Kursuse käigus töötatakse välja plaan toote arendamiseks ja turundamiseks, toimub messikoolitus ja valmib ühistrükis.

Kursus on Tartumaa ettevõtjatele tasuta tingimusel, et läbitakse kogu koolitus vähemalt 80 protsendi ulatuses. Kursust toetab Tartumaa Arendusselts ja PRIA Leader programm.

Kõik koolitused toimuvad Tartu Loomemajanduskeskuses, Kalevi 17 hoones järgmise kava alusel:

  • 31. oktoobril  kell 9−17 messikoolitus. Pikaajalise messide projektijuhi kogemusega Reet Sink räägib sellest, kuidas messideks valmistuda, messistendi valmistada ja kuidas messidel käimisest tulu lõigata.
  • 3. ja 10. novembril kell 10−17 toimub Indrek Maripuu tootearenduse koolitus, kus kaasahaaravas ja mängulises vormis analüüsitakse olemasolevaid tooteid ja otsitakse võimalusi nende uuendamiseks, et tegutseda kasumlikumalt ja jõuda vajaliku kliendini.
  • 13. ja 14. novembril kell  17−20.30 peab inspireerivaid turunduskoolitusi Andres Kuusik. Tema koolituse tulemusena saavad ettevõtjad värskeid ja uudseid turundusideid ja võimalusel loovad ühiseid turundusvõrgustikke.


Lisaks koolitustele on igale ettevõtjale ette nähtud osalemine grupinõustamisel, mille käigus Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtluskonsultandid aitavad panna paika reaalse tegevuskava toodete uuendamiseks ja turustamiseks. Konsultatsioonide ajad lepitakse kokku koolituse käigus.

Koolitusel välja arendatud uuenenud tooted koondatakse ühisesse trükisesse, mida jagatakse osalejatele reklaammaterjalideks.

Koolitus lõpeb seminariga, kus kõik osalenud ettevõtjad tutvustavad oma tooteid ja turundusplaane.

Koolituskursusel osalemiseks on vaja kirjutada motivatsioonikiri, mille leiab aadressilt http://www.lmk.ee/tootearendus. Motivatsioonikirjale tuleb lisada  taotleja CV ning saata need aadressile juta@lmk.ee hiljemalt 22. oktoobriks 2012.a