Loomemajanduskeskus ootab oksjonile miniatuurseid kunstiteoseid

17. jaanuar, 2012

lmk-logoTartu Loomemajanduskeskus ootab esmakordselt Eestis toimuvale miniatuurkunsti oksjonile „Kahe tolli oksjon“ kunstiteoseid maksimaalsete mõõtudega 2x2x2 tolli ehk 5,08×5,08×5,08 sentimeetrit. Oksjon toimub 15. märtsil loomemajanduskeskuse kolmanda maja (Kalevi 17) avamispidustuste raames, tööde esitamise tähtaeg on 13. veebruar kell 18.
Miniatuuri formaadi taaspopulariseerimine sai alguse 2010. aastal Loov galeriis toimunud maalikunstnike rühmituse Duul näitustest, kust osa töödest leidis tee Tartu noore kunsti oksjonile ja osutus kunstisõprade seas väga populaarseks. Miniatuursed tööd pakkusid kunstisõpradele huvi ka viimasel noore kunsti oksjonil „stART“ 2011. aasta oktoobris. Neist kogemustest lähtuvalt sai loomemajanduskeskus idee korraldada miniatuurkunsti oksjoni.

Miniatuuride oksjonist osavõtule ei ole korraldajad seadnud geograafilisi ega vanuselisi piiranguid, samuti ei ole piiranguid ühe kunstniku esitatavate tööde arvule ja tehnikale, kuid kõik tööd peavad mahtuma mõõtudesse 2x2x2 tolli. Korraldajate poolt kokku kutsutud komisjon teeb laekunud töödest valiku, vastuvõetud töödest koostatakse oksjoni kataloog ja neid eksponeeritakse oksjonile eelneval näitusel Tartu Loomemajanduskeskuse uues hoones Kalevi 17. Korraldajad eeldavad töödelt head kunstilist taset, isikupärast käekirja ja oksjoni tehnilistest nõuetest kinnipidamist.

Kõikide tööde alghinnaks määratakse korraldajate poolt kümme eurot.

Tööd tuleb 13. veebruaril kell 11−18 tuua koos täidetud ankeediga (http://www.lmk.ee/kakstolli) Tartu Loomemajanduskeskusesse (Kalevi 13). Tööde esitamine väljaspool vastuvõtuaega toimub ainult kokkuleppel projektijuhi Põim Kamaga. Töid võib koos korrektselt vormistatud dokumentatsiooniga saata ka posti teel Tartu Loomemajanduskeskusesse (Kalevi 13, Tartu 51010), kuid need peavad olema laekunud hiljemalt 13. veebruari tööpäeva jooksul.

„Kahe tolli oksjonit“ korraldavad Tartu Loomemajanduskeskus ja Tartu Kunstnike Liit.

Lisainfo: projektijuht Põim Kama, tel 511 0787, poimkama@gmail.com, http://www.lmk.ee/kakstolli.