Loomemajanduskeskus sai 4,4 miljonit krooni eurotoetust

30. september, 2010

lmk-logoTartu Loomemajanduskeskus sai Läänemere piirkonna programmist 4,4 miljonit krooni projekti Urban Creative Poles elluviimiseks. Projekt toob kokku viis Läänemere piirkonna linna eesmärgiga tugevdada neis linnades loomemajanduse arengut ja väärtustada loomemajandusega seotud ettevõtmisi.

Projektis osalevad  lisaks Tartule keskmise suurusega linnad Saksamaalt,
Poolast, Rootsist ja Lätist, igas linnas on kaks projektipartnerit –
linnavalitsus ning loomemajanduse valdkonnas tegutsev uurimis- või
koordineerimisasutus. Tartut esindavad projektis linnavalitsus ja
loomemajanduskeskus.  Tartu linna panus projekti on u 600 000 krooni.

Tartu loomemajanduskeskuse arendusjuht Külli Hansen  ütles positiivset
uudist kommenteerides, et tänu projektitoetusele saab Tartu liikuda oma
tegevuses uuele tasemele ning võrrelda Tartu loomemajanduse arengut teiste
Euroopa linnadega. “Projektis saame teha koostööd ettevõtete ja
organisatsioonidega palju laiemal tasandil ning alustada protsesse, mis
aitavad kaasa uute töökohtade tekkele ning suuremale innovaatilisusele
loomemajanduse valdkonnas,“ sõnas Hansen.

Tartu linn osaleb kolme projektiaasta jooksul erinevates linnadevahelistes
ühistegevustes, nagu rahvusvahelised koolitused ja mentortegevused,
rahvusvaheline turundus ja muud osalevate linnade koostöötegevused.

Tartul on projektis ka kaks kaalukamat kohustust, mille kaudu saab toetada
kohalikke ettevõtjaid. Esiteks tuleb korraldada suurem rahvusvaheline
konverents, mis keskendub loovettevõtluse arendamisele. Teise väga olulise
tegevusena peab Tartu välja töötama kogu projekti tulemusi ja teadmisi
koondava internetikeskkonna. „Loodame teha niisuguse keskkonna, mis
edastab sisukat infot kogu projekti ja kõikide projektis osalevate linnade
kogemustest ning on samas kasutatav käsiraamatuna teistele Euroopa
linnadele, mis soovivad oma loomemajanduse valdkonna arengut süsteemselt
planeerida,“ lisas Külli Hansen.

Tartu loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin sõnas, et projekti kaudu toob
loomemajanduskeskus Tartusse 4,4 miljonit krooni, mille eest saab tellida
teenuseid ja pakkuda tööd paljudele Tartu linna ettevõtjatele. „Loodame
projektiga tõsta Tartu kui rahvusvaheliselt tunnustatud loova ja
ettevõtliku kultuurilinna mainet,“ lisas Oreškin.

Täpsemat infot projekti kohta saab Külli Hansenilt, tel 510 6865,
kylli@lmk.ee.