Loomemajanduskeskus võitis Läänemere Linnade Liidu preemia

14. detsember, 2012

lmk-logoTartu Loomemajanduskeskus sai Läänemere Linnade Liidu 2012. aasta kultuuripreemia koostöö eest Cēsise linnaga. Preemiat antakse välja  koostööprojektide eest, mis elavdavad linnade arengut ja inimestevahelisi kontakte.

Preemia anti projekti “Local Artists for Regional Development” raames  korraldatud kultuuriürituste eest. Projekti tegevustena toimus Tartus  ja Cēsises ligi 20 erinevat koolitust, toimusid maastikuarhitekte  kaasavad suvekoolid, laste ja täiskasvanute maalilaagrid, korraldati kontserte, näitusi, konverentse ja teisi üritusi. Projekti tegevustes on seni  osalenud ligi 300 Tartu loomeinimest, sh 75 kunstiõpilast, puhkpilliorkester, vanamuusikaansambel, kunstnikke,  arhitekte ja loomeettevõtjad.

Projekt jätkub Tartu ja Cēsise kunstnike andmebaasi ja internetiportaali loomisega. Korraldatakse loomeinimeste ja poliitikute vaheline ümarlaud, kus esitletakse loojate ideid linnaruumi atraktiivsemaks muutmisel. Kõiki  projekti tegevusi toetab Eesti-Läti programm.

Tartu Loomemajanduskeskuse juht Raul Oreškin peab väga oluliseks, et kunstnike loovad mõtted oleksid linnas nähtavad. “Loovinimestel on oluline roll linnaruumi atraktiivseks muutmisel. Mitmed  

majandusteadlased on öelnud, et majanduskasvu mootor seisneb loovuses,  mistõttu on oluline, et saame projekti raames vahendada loovisikute ideid ja ettepanekuid otsustajateni.”