Loomemajanduskeskuse inkubatsioonikonkursile esitati 14 äriideed

17. veebruar, 2011
Äsja lõppenud Tartu Loomemajandusekeskuse inkubatsioonikonkursile esitati

14 taotlust erinevate loomevaldkonna äriideedega. Kahel taotlejal on
äriplaan olemas ja soov saada kohe loomemajanduskeskuse
inkubatsiooniteenust. Ülejäänud 12 taotluse esitajat, 21  noort
ettevõtlushuviga inimest aga soovivad esmalt osa võtta kolmekuulisest
äriplaani koostamise koolitusest ehk eelinkubatsioonist.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liiga Raul Oreškin on järjekordse
taotlusvooruga rahul. „Konkursile esitati väga huvitavaid ideid, mitmed
neist on loomemajanduskeskuse jaoks täiesti uued valdkonnad. Näiteks
muusikalise teemapargi rajamine, erioskustega inimeste brändimine,
õppefilmide tootmine või klaashelmeste ja niplispitsi valmistamine.
Tuleval aastal Eesti filmi 100. aastapäeva tähistamisele mõeldes tundub
sobiva ideena ka mõte teha ettevõte, mis tegeleks väärt- ja teadusfilmide
levi, filmiürituste korraldamise ja Eesti filmi promoga,“ sõnas Oreškin.

Laekunud taotlustega tutvub ekspertkomisjon, kes analüüsib äriideede
turuvalmidust ja kasvupotentsiaali. Komisjon annab ideedele esialgse
hinnangu, mille järel  on taotlejatel võimalik osaleda kolm kuud kestval
eelinkubatsiooni koolitusel. Koolitus lõpeb äriplaani kaitsmisega.

Äriplaani edukalt kaitsnud ettevõtetel on võimalus sõlmida Tartu
Loomemajanduskeskusega inkubatsioonileping kaheks aastaks ning saada
alustava ettevõtte nõustamist ning mitmekülgset abi oma ettevõtte
alustamisel.

Lisainfo: Raul Oreškin, loomemajanduskeskuse juhatuse liige, tel 5564
7803, raul@lmk.ee; Ave Anniste, loomemajanduskeskuse projektijuht, tel
5803 5358, ave@lmk.ee.