Loomemajanduskeskuse tegevuse laienemiseks vajalik ehitusprojekt on valminud.

02. detsember, 2009

Tartu Loomemajanduskeskuse teise etapi infrastruktuuri väljaarendamiseks vajalik ehitusprojekt on valminud http://www.lmk.ee/ehitusprojekt. Ehitusprojekti koostamise käigus valmisid hoonete Kalevi 15 ja 17 muinsuskaiste eritingimused ning projekteeriti loomeinkubaatorile sobilik ruumiprogramm. Projekt sisaldab ka pargiala arhitektuurset lahendust.

Hoonete Kalevi 15 ja 17 rekonstrueerimine võimaldab loomemajanduskeskusel laiendada klassikalise inkubaatori teenuse koos seda täiendavate lisateenustega, luues seeläbi alustavaid loomeettevõtjaid soosiva turvalise tegevuskeskkonna.  Ettevõtmise eesmärgiks on anda arengutõuge nii Tartu kui Eesti loomemajanduse valdkonnale tervikuna, kiirendamaks loomeettevõtluse arengut ning võimaldamaks ettevõtlusega alustada soovivatel loomeinimestel käivitada oma tegevust soodustingimustel.  

RTG Projektbüroo projektijuhi Alar Peedo arvates oli see suurepärane väljakutse katsuda elustada seda lagunenud ning hiljuti Tartus suurt meediakära tekitanud objekti, mis iseenesest on keeruline nagu vanad mitmeid kordi ümberehitatud  ehistussubstantsid ikka.  „Eriti Kalevi 17 hoone – endisest aadlielamust olid üle käinud mitmed üürnikud, haiglakool ning kahjuks ka arvukad  rüüstajad“, lisas Peedo.

Projekti koostamisel eksperdina kaasatud kunstiajaloolane Enriko Talvistu sõnas, et  iga lahendus projekteerimisel oli loominguline ja unikaalne. Ühelt poolt muinsuskaitse ettekirjutused ja nõudmised, teisalt Tartu linnavalitsuse ja loomemajanduskeskuse kui tellija üsna keerukad soovid. Aiuüksi ajaloolisi  õiendeid ja muinsuskaitse eritingimusi oli Kalevi 17 hoone kohta koostatud viimase 15 aasta jooksul tervelt neli. Ometigi leidus siingi uusi lahendusi ja soovitusi hoone väljanägemise ajaloolise tõe taastamise osas, märkis Talvistu.
„Õnneks on projekteerija Jelena Beljajeva nö oma tüdruk, kelle lapsepõlv on möödunud samas kõrval. Nii tema kui ka teiste projektiga seotud inimeste isiklik kogemus tekitas samuti selle sooja suhte, mis võimaldas mainitud hooneid vaadelda rohkem südamelähedasematena kui ehk nii mõndagi uusehitust. Kindlasti ei lõppe selle projekti valmissaamisega kogu töö. Juba praegu on pealiskaudselgi vaatamisel selge, et taastamistööde käigus tuleb konstruktsioonide avanedes ette nii mõningaidki üllatusi.“,  ütles Talvistu.  
„Loodetavasti on nii arhitektid kui ka konstruktorid osanud neid ette näha ning ümbertegemisi ei tule oluliselt juurde. Aga selline kord juba vanade  majade taastamine on, midagi kirurgitöö sarnast. Kõik mis töö käigus avaneb ei pruugi alati sajaprotsendiliselt vastata diagnoosile“, lisas Talvistu.

Loomemajanduskeskuse juhatuse liikme Raul Oreškini sõnul elavdab kinnistul tulevikus väljaarendatud ettevõtlus- ja kultuurikeskkond loomemajanduse ettevõtete  teket ning tagab neile elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse. „Kindlasti saab rekonstrueeritud hoonetest ning kinnistul asetsevast pargialast peale kordategemist nii tartlaste poolt armastatud puhkeala kui atraktiivne tõmbekeskus linna külalistele“, lisas Oreškin.

Käesoleval aastal käivitas loomemajanduskeskus tegevuse hoones Kalevi 13, kus tegutseb üheksa alustavat loomeettevõtet, kaks galeriid ja kultuurikohvik. Peale kahe järgmise hoone kordategemist on võimalik inkubaatoris majutada kuni 40 loomeettevõtet.

Loomemajanduskeskuse teise etapi väljaarendamiseks vajalik toetus plaanitakse taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. Projekti kaasrahastab Tartu linn.

Projekti eskiisjoonistega saab tutvuda Tartu Loomemajanduskeskuse kodulehel: http://www.lmk.ee/tulevikuperspektiiv

Lisainfo:
Raul Oreškin
Tartu Loomemajanduskeskus juhatuse liige
T: 5564 7803  E: raul@lmk.ee

Indrek Hunt
Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna vanemspetsialist
T: 520 0381 E: Indrek.hunt@raad.tartu.ee