Loomemajanduskeskuse uueks juhiks valiti Reigo Kuivjõgi

04. veebruar, 2014

reigopiltSihtasutus Tartu Loomemajanduskeskuse juhatuse liikme konkursil kandideeris 10 inimest. Loomemajanduskeskuse uueks juhiks valiti seni turunduse ja teleproduktsiooniga tegelenud ettevõtja Reigo Kuivjõgi.

“Konkurents oli tihe ja rõõm oli tõdeda, et kõik kandidaadid olid väga põhjalikult loomemajanduskeskuse visiooni läbi mõelnud. Reigo Kuivjõgi pidas muu hulgas oluliseks seda, et loomemajanduskeskus tegeleks lähiaastatel rohkem olemasolevate loomeettevõtete arendamise ja tugevdamisega, et olla valmis ajaks, kui loomemajandusse enam samas mahus rahalisi toetusi ei tule,” kommenteeris nõukogu esimees Triin Anette Kaasik.

“Usun, et minu senised loovettevõtete juhtimise kogemused on andnud häid teadmisi, mis kuluvad ära ka Tartu Loomemajanduskeskuses tegutsevate ettevõtete arengu toetamisel,” ütles Kuivjõgi.

Uus juht alustab Tartu Loomemajanduskeskuses tööd 5. veebruaril.

SA Tartu Loomemajanduskeskus juhatuse liikme ülesanneteks on koordineerida loomeinkubaatori ja arenduskeskuse tööd nii Tartus kui regioonis laiemalt ning arendada ja viia ellu sihtasutuse visioone ja tulevikueesmärke.

Senine juhatuse liige Raul Oreškin lahkus ametikohalt 31. detsembril 2013.