Loomingulise ettevõtluse treeningvõrgustik

03. märts, 2010

TTÜ majandusteaduskonna koolituskeskus alustas1. Novembril 2009 koostöös Tartu Ülikooli, Helsinki School of Economics’i, ja Stockholm School of Economics in Riga’ga projekti CREAENT,mille peamine eesmärk on arendada piiriülest ettevõtlusprogrammi mitte äriala ja loometööstuse tudengitele. Projekt kestab kuni okt. 2012.

Projekti CREANT – Creative Enterpreneurship Training Network e loomingulise ettevõtluse treeningvõrgustik üldeesmärk on teadmiste ja innovatsiooni sidumine Kesk-Balti regiooni (KBR) jätkusuutliku arengu ja konkurentsiga ning ettevõtlushariduse ja võrgustike töö parima kasutusviisi mudeli kujundamine Soome, Eesti, Läti ja Rootsi ülikoolide loometööstuste jaoks, mis võimaldab neil paremini edendada ettevõtjalikku mõtlemist noorte hulgas ning toetada innovaatilisi uusettevõtteid loomesektoris ning nende arengut kasvavateks ettevõteteks.
Täpsemalt on projektil järgmised eesmärgid:

  • Arendada piiriülest ettevõtlusprogrammi ja koolitusmaterjale KBR ülikoolide mitte-äriala ja loometööstuse tudengite jaoks KBR-s valitseva ettevõtlushariduse hetkeolukorra analüüsimise ning parima kasutusviisi kindlaksmääramise kaudu
  • Saavutada  üliõpilaste ettevõtlusalaste hoiakute ja oskuste võrdlev mõistmine KBR-s ning välja selgitada nende innovaatilised äriideed
  • Täiustada piiriülest mobiilsust ning ideede ja parima kasutusviisi vahetust võrgustikes töötamise ning ettevõtlusalaste haridusspetsialistide suurema mobiilsuse kaudu
  • Stimuleerida noorte ettevõtjate piiriülest võrgustikesse kaasamist KBR-s  piiriülese Internetil baseeruva ideedevahetusplatvormi tagamise kaudu ning äriideede väljatöötamise toetamise kaudu, millel on potentsiaali rahvusvahelises ettevõtlusalases koostöös.

Projekt aitab kaasa rätsepmeetmete arengule toetamaks teadmuspõhist loomesektori ettevõtlust ning  edendamaks noorte ettevõtjate vahelist koostööd Kesk-Balti regioonis. Projekti lõpptulemused on:

  • Loome-ettevõtlusalaste koolitusprogrammide ja tudengite koolitusvajaduste ülevaated ja analüüs Soome, Eesti, Läti ja Rootsi kohta:
  • Piiriülene ühine koolitusprogramm ja katsekoolitus potentsiaalsete ja alustavate ettevõtjate jaoks partnerriikide teadmuspõhises loomesektoris
  • Loomesektori potentsiaalsete ja alustavate ettevõtjate võrgustik
  • Uus innovaatiline internetil põhinev võrgustikutöö kontseptsioon, mis ühendab Soome, Eesti, Läti ja Rootsi loomesektori potentsiaalseid ja alustavaid ettevõtjaid
  • Soome, Eesti, Läti ja Rootsi haridusasutuste ja ettevõtlust toetavate organisatsioonide piiriülene võrgustik ettevõtlushariduse valdkonnas.

Projekti tegevused viiakse läbi ning need mõjutavad kõiki 4 Kesk-Balti regiooni riiki. Projekti partneriteks on:
Helsingi Majanduskooli Väike-ettevõtluskeskus (HSE SBC) Soomes – juhtiv partner; Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ) Eestis; Taru Ülikool Eestis; Stockholmi Majanduskool Riias, Läti.
Täiendavad projekti partnerid on kohalike omavalitsuste, ettevõtlust ja ettevõtteid toetavate organisatsioonide esindajad: Helsingi linn, Majandus- ja Planeerimiskeskus, Soome; Tartu Linnavalitsus, Eesti; Balti Rahvusvaheline Majanduspoliitika Uuringute Keskus, Läti; CONNECT, Läti; Läti Investeerimis- ja Arengu Agentuur; Parkudden AB, Rootsi.

Projekt sai finantseerimise Kesk-Balti Interreg IV A Programmi 2007-2013 raames Euroopa Regionaalarengu Fondist ning kohaliku kaasfinantseerimise Lõuna-Soome Riiklikust Provintsiametist.

Täiendavat informatsiooni saab:
Helsingi Majanduskooli Väike-ettevõtluskeskusest
Natalia Narits, projekti juht
Tel. +358 10 2178 614
natalia.narits@pyk.hkkk.fi

TTÜ majandusteaduskonna koolituskeskusest
Alissa Vassilkova, projektijuht
Tel. +372 620 39 43
alissa@majanduskoolituskeskus.ee