Loomingulise keeleõppemeetodi looja Hedvig Evert: Ettevõtluses alusta märgatud probleemile lahenduse otsimisest ja loo enda ümber nutikas meeskond!

10. detsember, 2012

Hedvig_EvertLoomeettevõtlusega alustatakse tihti siis, kui lahendamist vajab mõni probleem või hobist kasvab välja elukutse. Hedvig Everti puhul mängisid rolli nii igapäevatöös esineva mure lahendamine kui ka ettevõtja elustiili sobivus isiksusega.

Prantsuse keele õpetajana töötanud Hedvig tundis, et sama rutiini järgi töötamine muutus üksluiseks nii õpetajale kui õpilastele. “Hakkasin üsna ammu omakeskis mõtlema, et sooviksin oma ettevõtte luua ning samas leidsin end tihti juurdlemas, kuidas oleks võimalik õppimine rohkem nauditavaks ja mängulisemaks muuta,” rääkis Hedvig. Seitse aastat tagasi loovmeeskondade juhtimise ja organisatsioonikäitumise valdkonnas magistriõpet lõpetades oli selge, et eneseteostus peaks sündima loovas valdkonnas.

“Mõtlesin läbi, milliseid probleeme oskaksin keeleõppes lahendada ning kaardistasin raskuskohad. Usun, et keeleõpe ei tohiks olla raske ja vastumeelne vaid hoopis sütitav ja rõõmupakkuv – sündis tahe luua oma süsteem ja raamistik,” rääkis Hedvig. “Kaks aastat tagasi mõistsingi, et soovin alustada ettevõtlusega – lahkusin õpetajaametist ning hakkasin välja töötama oma keeleõppe kontseptsiooni.”.

Pragmaatilisus ja risk

Edasised otsused olid väga sishipärased- Hedvig võttis end Töötukassas arvele ning osales ettevõtluskoolitusel, mille käigus valmis äriplaan. Pühendumus viis sihile – peagi sai Hedvig ettevõtlusega alustamise toetuse loova keeleõppega alustamiseks. Toetuse tingimuseks oli aastaga oma olemasolu tõestada.

“Oma ettevõtmise õnnestumiseks pead sellele pühenduma 100% – päevatöö kõrvalt kvaliteetset ja lõplikku lahendust välja töötada võimalik ei ole,” on Hedvig kindel.  “Loomulikult on see väga suur risk ning ma ei oleks saanud oma unistust teostada, kui mu pere ei oleks ming nii moraalselt kui praktiliste vahenditega toetanud,” on Hedvig tänulik.

“Samuti ei maksa arvata, et oskad kõike ise kõige teha, vaid oluline on kaasata õiged eksperdid. Mõtlesin läbi , mis on tugevad ja nõrgad kohad ning korraldasin vastavalt töötjaotuse. Minu lepinguline viieliikmeline meeskond aitas mind nii disaini, sisuloome kui testimise faasis. Ka raamatupidamise usaldasin algusest peale spetsialistile.”

Toote üldkontseptsioon muutus vähe ning 2011. aastaks oli peaaegu valmis esialgu prantsuse keele õppeks sobiv mäng CONTACT, mis lähtub riiklikust õppekavast.

Teadlik tegutsemine

“Kui mu toode oli sisuliselt valmis ja disain paigas, liitusin Loov Eesti PESA tootearendusprogrammiga,” rääkis Hedvig. “Pakutav abi koolituste, konsultatsioonide ja toetusvõimaluste näol tuleks maksimaalselt ära kasutada – selleks need ju loodud ongi,” arvab Hedvig.

PESA programmis oli kõige kasulikum tooterenduse, turunduse ja juhtimise õppemoodulid. “Sellistes projektides hindan kõrgelt võimalust saada ekspertidelt soovitusi ja teistelt ettevõtjatelt tuge- mõttekaaslastega tekib meeskonnatunne,” lisab Hedvig. Täna on ta veel   EASi mentorlusprogrammis , millega on samuti  väga rahul.  Internetis taotles Hedvig  toote arenduseks edukalt ka EASi poolt pakutava innovatsiooniosaku.

contact“Ettevõtluses on kõige raskem üksi tegutsemine. Kerge on ise otsustada, kuid puudust tundsin just nõupidamistest. Sest seda ei saa küsida suvaliselt inimeselt vaid ainult sellelt, kes on antud teemaga ning ettevõtlusega kursis ning .minu tutvusringkonnas mõttekaaslasi polnud. Lõpuks leidsin omale aga suurpeärase partneri !” Ott Ojamets on samuti  prantsuse filoloog, kes on andnud välja ükskõik millise keele õppimisesks  mõeldud raamatu “Esimene meetod – keeled”.

Täna on partnered loonud kaubamärgi “Embassy of Education”.  Esimese mängu head kvaliteeti tõestab edukalt  läbi Eesti-Prantsuse Instituuti saadud toetus ülemaailmselt prantsuse keele ühingult. Kavas on teha teisigi loomulikke õppevahendeid erinevatele vanusegruppidele– appe, mänge jms  praktilise väärtusega ja igapäevelu puudutavaid viise erinevate keelte õppeks.

Täna käib Hedvig mängu koolides näidistundide kaudu tutvustamas. “Õpetajate

sõnul katab CONTACT ära suur osa õppekavast ja õpetab korraga mitmeid erinevaid vajalikke oskusi,” on tagasiside positiivne. Mängu saab endale soetada täna läbi kodulehe http://contactgame.eu/blog/suhtlema ning Loov Eesti Poest.

Hedvigi 5 sammu ettevõtte loomiseks

  1. Mõtle läbi, kas palgatööl käimine on just see, mis sind õnnelikuks teeb või oled isikuomadustelt pigem ettevõtja tüüpi?
  2. Kas oled märganud mõnd probleemi ja räägid tihti, kuidas selle võiks hästi lahendada? Võta kätte ja vii see ellu.
  3. Kasuta võimalusi! Millised ekspertide konsultatsioonid, toetused ja koolitused on ettevõtte alustamiseks ja arendamiseks tasuta kättesaadavad? Näteks Töötukassa, PESA, EAS mentorlusprogramm ja vali nende hulgast endale sobiv.
  4. Mõtle läbi oma tugevused ja nõrkused ja koosta vastav meeskond. Ära arva, et ise kõigega hakkama saad!
  5. Veendu , et toode on tõeliselt hea ja toimiv enne turuletulekut! Pigem tee kauem kuid ära mine turule pooliku lahendusega.