Loov Eesti 2009. aasta kokkuvõte

15. jaanuar, 2010

Tartu Loomemajanduskeskuse avamine

Läinud aasta oli loomemajanduse valdkonnale tegude ja tulemuste rikas. Ka Loov Eesti andis oma panuse seistes loomemajanduse teadlikkuse tõstmise eest. Meil on hea meel jagada teiega  oma tegusa aasta tähtsamaid tegemisi.

SELGITASIME LOOMEMAJANDUST

Soovisime koos loomemajanduses tegutsejate ja arvamusliidritega anda mõistele ”loomemajandus” arusaadava sisu ning teadvustada valdkonna olulisust. 

2009. aastal oli kokku pea kolmsada meediakajastust, mis on võrreldes eelnevate aastatega hüppeliselt enam. Vahest olulisemgi on aga see, et diskussioon on muutunud sisukamaks. Täname kõiki, kes on siiani kaasa löönud!

Tähtsal kohal on erinevad sündmused, mille ettevalmistamisel kaasa lõime ning mille abil saime viia info otse sihtgrupini. Kevadel organiseerimise koos Eesti Tuleviku-uuringute Instituudiga kaks ümarlauda, uuringute valmimist tutvustasime juunikuus pressiseminaril, andsime välja trükise ”Loomemajandus Eestis 2009” ja saatsime selle kõikidele Riigikogu liikmetele ja ministeeriumitele. Koostöös partneritega oleme korraldanud seminare ja töötubasid, osalenud suuremate kultuuriürituste esiletõstmisel ning aidanud kaasa tugistruktuuride omavahelisele koostööle. Loomemajanduse probleemid ja igapäevamured tõime poliitikute ja otsustajate ette detsembrikuus Riigikogu seminaril – loodetavasti jätkub arutelu selles ringis ka 2010. aastal.

Alates augustikuust jõuab iga kuu keskpaigas üle 1000 inimese e-postkasti Loov Eesti uudiskiri. Sügisel ilmus esimene Loov Eesti ajaleht kogutiraažiga 1000 eksemplari, mida jagati peamiselt maakondades toimunud seminaride raames. Sotsiaalmeedias on Loov Eesti nii säutsumas Twitteris kui ka esindatud Facebookis.

EHITASIME INFOPORTAALI WWW.LOOVEESTI.EE

Portaalist www.looveesti.ee leiab infot ja abimaterjale loomeettevõtlusega alustamiseks, saab juhiseid ettevõtte arendamiseks ja töö korraldamiseks, on võimalus küsida tasuta nõu ettevõtluskonsultandilt jne. Samuti leiab portaalist tervikliku ülevaate loomemajanduse valdkonnast, uuringutest ning headest praktikatest. Portaalile omaselt on www.looveesti.ee lehelt leitavad värsked uudised ja tulevased valdkonna sündmused. Rõõm on öelda, et esimese kahe kuuga on lehel üle 10 000 külastuse ja tekkinud kasutajate ring, kes lehelt igapäevaselt uudiseid loevad.

VIISIME HÜVA NÕU JA INFO MAAKONDADESSE

Sügisel toimus seitsmes maakonna keskuses seminar “Kuidas targalt turundada?” Päevapikkune programm keskendus turunduse ja tootearenduse teemadele. Videopildi vahendusel esinesid kümmekond tunnustatud eksperti ning kohapeal jagasid oma lugusid loomeettevõtjad. Seminaridel osales kokku 435 inimest ning tagasisides rõhutati head esinejatevalikut ning huvitavat ülesehitust.

INNUSTASIME TUDENGEID TEGELEMA ETTEVÕTLUSEGA

Ettevõtluse alustamise põhitõdesid selgitav konverents-lavastus “PLAHVATUS” toimus novembrikuus Tallinnas ja Tartus. Sündmustest võttis osa üle 250 tudengi enamikest Eesti kõrgkoolidest. Lavastus oli rajatud neljale noorele, kes soovisid alustada oma ettevõtmisega ning kohtusid selleks enda eeskujude ja konsultantidega.
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias alustas tegevust “Loomeklubi” tudengite ja Loov Eesti ühistööna.

JAGASIME KOGEMUSI

Andsime välja jagatud kogemuste raamatu, mis jutustab kaheksateistkümne ettevõtja ja organisatsiooni lood ettevõtjaks hakkamisest kuni oma toodetega välismaale minekuni. Raamat osutus sedavõrd populaarseks, et esimesele tiraažile (3000tk) tuli peagi tellida lisa.

Loov Eesti on saanud teoks tänu paljudele partneritele ja heasoovlikele inimestele. Teie kasulikud nõuanded, konstuktiivne kriitika ja valmisolek kaasa mõelda on meile olnud tähtsaks toetuseks.

Suur tänu teile!

Loodame, et 2010 aastal jätkuvad Loov Eesti tegevused. Täpsemalt saab nendest rääkida mõne aja pärast kui ministeeriumites on jõutud kokkuleppele edasistes tegevusplaanides.

Loov Eesti meeskond
Tiiu Allikmäe, Tiina Urm, Silja Mägi, Eva Leemet, Olger Tali, Triin Visnapuu, Ott Sarapuu