Loov Eesti Kagu-Eesti eelarvamusfestivalil: nutikas jääb maal ellu

17. juuli, 2017

14. juulil toimus Varbuse Maanteemuuseumis II Kagu-Eesti [eel]arvamusfestival, mille juhtmõtteks oli “Meie perrä ilm” (“Maa järgi maailm”). Oma loomult on see sündmus kujunemas Eesti esimeseks maakultuurifestivaliks.

Festivalil arutleti korraga neljal laval mitmel erineval ideekorje tulemusena saadud teemal, näiteks Haldusreformi haudejaam: Millesse võiks KOV investeerida, et piirkond areneks ning elanikkond säiliks ja kasvaks? Mis vajab muutmist? Haldusreformi laval arutleti peamiselt transpordi ja selle võimaluste üle või võimaluste puudumise üle – Kuidas paremini ühenduda? Mida pakub sõidujagamisteenus?

“Maailma Parim Küla” laval arutleti loovuse ja selle rakendamise olulisusest oma ettevõtmistes maal. Selleks, et maal ellu jääda, peab loovalt tegutsema. “Loomeettevõtlus on maal ainuvõimalik tee,” sõnab loomeettevõtja Taavi Karu ja lisab, et maal elamine ei tähenda ainult maapiirkonnaga piirdumist – tuleb mõelda ka kaugemale. Loovettevõtluse osa on Eesti SKT-s suurem kui põllumajandusel: Kas vaimukultuuri viljelemine tõotab taludele kartulikasvatusest suuremat tulu? Võib-olla tõesti on aita muusikat koguda arukam tegevus kui kartulit kasvatada. Diskussioon oli elav ning mitmekülgne, osalesid Eva Ladva, Hannes Praks, Kalev Lindal, Taavi Karu, Urmo Raus ja Egge Kulbok-Lattik. Loov Eesti projektijuht Merilin Laager kasutas võimalust ja tutvustas põgusalt ka Loov Eesti + Maa II jätkuprojekti, mille eesmärgiks on loomemajandusest lähtuvalt maapiirkondades edendada ettevõtlust ja sellega tegelemist – sellest juba peagi lähemalt.

Tagurpidiantsla laval arutleti võimaluste üle, kuidas luua Kagu-Eestisse paremaid tingimusi ja pakkuda hästi tasustatud töökohti. Lõuna-Eesti on ju teadupärast suurepärane elukeskkond, kuid ettevõtluses ja rahvastikus on kaotamas eeliseid nii Tallinnale kui ka teistele keskustele. Üheks väga oluliseks küsimuseks oli ka “Kuidas tuua noori pärmuse juurde, kui aipäd on 100 korda seksikam?”.

Ilmanaba laval diskusseeriti turisminduse ja kogukondade teemal. Kuidas parandada maailma nii, et keegi ei kaotaks?; Kas kogukonnad on võrgumeedia ajastul tugevamad?; Tekkinud on palju huvirühmade platvorme, mis lisaks online aktsioonidele rakendavad ka muid vahendeid huvide edendamiseks; Kuidas mõjub selline protest?; Kuidas olla kuuldav?: jne.

Kagu-Eesti [eel]arvamusfestivalile tulevad inimesed olid oodatud kagunurgale ja tervele Eestile olulistel teemadel kaasa mõtlema, eelarvamusi ja arvamusi avaldama ning muutusi ellu kutsuma! Kokku väisas festivali ligi 1000 inimest. Ootame juba järgmist [eel]arvamusfestivali! Kohtume aga juba peagi 11.-12. augustil järgmisel Arvamusfestivalil Paides. Rohkem infot SIIT.

Vaata kindlasti pilte ja muud infot facebookist!