Loov Eesti koordineerib Põhjamaade kultuuri- ja loomemajandusalase koostöö infot

15. märts, 2012

loov_eestiLoov Eestil valmis Põhjadimensiooni Kultuuripartnerluse (NDCP) uudiseid kajastav veebileht www.ndpculture.org. Veebileht on loodud Põhjadimensiooni kuuluvate riikide kultuuri ja loomemajandusealase infovahetuse paremaks korraldamiseks ja sellelt võib leida piirkondlikke ja rahvuslikke kultuuri ja loomemajanduse strateegiaid, suuremaid valdkonna sündmusi, jooksvaid uudiseid ning  infot  võimalike toetusmeetmete kohta.


„NDPC kodulehe avamisega algab koostöö, mis on keskendunud loovale, eksportivale, tuleviku majandusele. Oma tegevusega toetame Põhjadimensiooni kultuurikorraldajaid ning väike-ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kelle säravad ideed võiksid muutuda edukaiks projektideks kiirelt kasvavates ettevõtetes. Oleme alles alguses ning tööpõld on lai. Kuigi NDCP sekretariaadil on toimiv koostöö kõikide NDCP riikidega, soovin eriti tänada Eestit hindamatu panuse eest Põhjadimensiooni koostöösse,” ütles  Elena Khoroshkina, Põhjamaade Ministrite Nõukogu vanemnõunik kultuuri valdkonnas.

„Meile oli suur tunnustus, et Loov Eesti valiti sellise suure rahvusvahelise projekti läbiviijaks. Loov Eesti tegevus on juba rahvusvaheliselt tuntust kogunud ja see annab meile kinnitust, et oleme valinud loomemajanduse teadlikkuse tõstmiseks õige tee,” lausus Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet. „Julgustame kõiki loomemajanduses tegutsevaid organisatsioone ja ettevõtteid meile oma uudiseid saatma  ja vahendama neid ka oma rahvuslikes infokanalites,” lisas ta.

Põhjadimensiooni eesmärgiks on pakkuda kultuuri- ja loomemajandusalast koostööplatvormi, ergutada riikide-vahelist dialoogi , elavdada majanduskoostööd, tõsta konkurentsivõimet ja pöörata tähelepanu kestlikule arengule regioonis. Põhjadimensiooni kuuluvad Euroopa Liit, Norra, Island ja Vene Föderatsioon, Eesti on Põhjadimensioonis esindatud riiklikul tasandil.

Loov Eesti on EASi algatatud ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud projekt, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.