Loov Eesti koostööpaneelide seeria „Kus on porgand?“ kolmas osa käsitleb kultuuripärandit ja IT-d

22. märts, 2011

altKuueosalise seeria kolmanda õhtu teemaks on KULTUURIPÄRAND ja IT, kus valdkondade esindajad otsivad läbi koostöö ja kogemuse probleemidele lahendusi.  Paneeli juhib Märt Treier.

Loov Eesti klubiõhtute seeria eesmärk on vahetada kogemusi ning  leida ideid koostööks. Ühel õhtul on fookuses kahe valdkonna esindajad. Paneeli teemad käsitlevad  loovuse ja majanduse kokkupuutepunkte- klubilises õhkkonnas analüüsitakse, kuidas on võimalik saavutada eneseteostus  ja majanduslik kindlus ning kuidas eri valdkondades seda tehtud on.

Mõlemat valdkonda esindab kaks inimest, kes oma  elukutse tõttu näevad probleemistikku veidi erineva nurga alt. Arutelus osaleb loomevaldkondadeväline ekspert, kes annab omapoolseid soovitusi, kuidas paremini koostööd teha ja edukamalt majandada.

Klubiõhtute seeria III õhtul on teemaks KULTUURIPÄRAND ja IT. Kultuuripärandi valdkonda esindavad Käsitööliidu tegevjuht Liisa Tomasberg, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse õppekava hoidja PriitKalev Parts ning Eesti Rahvamajade Ühingu esinaine Ülle Välimäe. IT valdkonda esindavad IronCurtain Entertainmenti looja Siim Puskai ja IT-ettevõtja ja uute ideede käivitamise sarja Garage48 Ragnar Sass. Kõrvalpilgu heidab arutelule Toomas Tamsar, Balti Juhtimiskonverentside juht.

Üritused toimuvad Eesti Disaini Maja kohvikus Oot-Oot algusega kell 17.00 (Kalasadama 8)

30.märts III  Kultuuripärand & IT
13.aprill
IV Teater & kunst
27.aprill V Reklaam & raamatukogud/muuseumid
11.mai VI Meedia ja disain

Kuulama on oodatud on kõikide valdkondade esindajad.

Oma tulekust anna märku aadressil seminar@looveesti.ee

Kõikide klubiõhtute kokkuvõtteid loe SIIT