LOOV EESTI SEMINARIDETUUR: “Kliente võitev turundus”

21. detsember, 2010
Loov Eesti seminaride eesmärgiks on julgustada ettevõtjaid juba homme kasutama loomeinimeste oskusi ja loovust arendustegevustes ning konkurentsieeliste saavutamiseks ning näidata loomeinimestele ettevõtlusest tulevat kasu.

Maailm jääb üha väiksemaks, mis toob kaasa muutused ja vajaduse kiirelt kohaneda. Teiselt poolt on loovus see, mis annab  eelise väljakutsetele vastamiseks. Sel aasta seminaridel keskendume küsimustele, mis motiveerib tarbijat kultuuri tarbima, millel põhineb ostuotsus ja kuidas nendeni jõuda.

Seminaride sisu loomisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

1) Loomemajanduse teadikkuse tõstmine, loomemajanduse arendus piirkondlikult;
2) Teemade olulisus, parimad esinejad ja kohalikud näited;
3) Praktilised nõuanded ja tööriistad.

Turundusseminaridele ootame eelkõige
Loomeettevõtjaid – käsitöölised, festivalide ja kontsertite korraldajad, muusikud, disaini- ja kujundusbürood jne
Turismitalusid, kes pakuvad kultuuriga seotud turismiteenuseid
Kultuuriasutusi – rahvamajade, raamatukogude, muuseumite juhatajad
Väiketootjaid – ettevõtjad, kes otsivad uusi võimalusi arenguks.

Rõhuasetus on erinevatele sihtrühmadele suunatud sõnumitel ja turunduskanalitel. Tutvustame osalejatele parimat ja kaasaegseimat turundusmõtet ja anname kohe kasutatavad tööriistad, mis aitavad oma tooteid ja teenuseid edukamalt pakkuda. Õpetame koostama häid lugusid ja kasutama erinevaid turunduskanaleid – alates Internetiturundusest kuni trükireklaami tellimiseni.

Teemad:

  • Loomemajanduse roll ja kuidas head ideed on mõjutanud piirkonna arengut. Põgus ülevaade turundusstrateegia põhitõdedest;
  • Mis motiveerib klienti kultuuri tarbima ja millel põhineb ostuotsus. Inimeste ostukäitumise selgitamine;
  • Mis on bränd ja kuidas luua head lugu;
  • Missuguseid turunduskanaleid ja kuidas kasutada, sh koduleht, internetiturundus, messiturundus, ajalehereklaam, trükised

Metoodika

Toome kõige parema ja kaasaegsema turundusmõtte koju kätte. Selle tarvis teeme videointervjuud Eesti ja välismaa ärksaimate turundajate ja juhtidega. Paneme selle loomemajanduse konteksti ja praktilisse keelde. Seminari hoiab ohjes päevajuht, kel endal pikaajaline turunduskogemus. Kutsume igale seminarile ühe esineja rääkima oma lugu. Teemade kohta on paneme kokku töövihik, mis aitab seminari käigus tekkinud mõtted süsteemselt üles märkida ning vahepealsete ülesannetega kuuldut kinnistada.  Lisaks rühmatööd.

Seminarid toimuvad:
27. jaanuar Põlvas
28. jaanuar Jõgeval
3. veebruar Paides
4. veebruar Jõhvis
17. veebruar Kärdlas
18. veebruar Pärnus