Head 2018. kultuuripärandi aastat!

14. detsember, 2017

Mida on teinud Loov Eesti 2017. aastal?

Tänavune aasta on olnud kirev nagu vikerkaar. Loov Eesti jõudis paljudesse kohtadesse nii geograafiliselt kui ka oma tegevusvaldkonda laiendades.

Rahvusvahelistumine on märksõna, mis iseloomustab meie aastat. Siia kuuluvad loomemajanduse ja loomeettevõtluse arendamise toetamine Gruusias ja Iisraelis ning üleeuroopalise loomeettevõtete rahvusvahelistumise toetusplatvormi arendamine projektis Erasmus+, mida veavad itaallased.

Kõigi nende projektide juures on hindamatu väärtusega kogemus, mille oleme saanud koostööst suurepäraste partneritega. Loodud kontaktid ja saadud kogemused on kapital, mis jääb meiega ning mis loob lisaväärtust Loov Eesti tegemistele ka edaspidi. Piirideülene on ka ettevõtluskonkursi Creative Business Cup (CBC) võrgustik ja koostööplatvorm, millega on sel aastal liitunud juba 63 riiki üle maailma. Loov Eesti on CBC esindaja alates 2012. aastast. Hästi sujunudkoostöö on meist kasvatanud CBC saadiku, kes toetab ja innustab uusi riike liituma ning aitab korraldada ka kohapealseidvõistlusi. Nii oleme juba kaks aastat toetanud Gruusia ettevõtluskonkurssi. 2016. aastal korraldasime konkursi Rootsis ja sel aastal leidsime sobiva esindaja CBC-le Valgevenes.

Meile endile oli uus väljakutse CBC alamkonkursi, üleeuroopalise eGovernance Solutionsi korraldamine. Konkursi eesmärk oli innustada innovatsiooni ja teenusedisaini rakendamist avalikes teenustes ning aidata ületada silmnähtavat lõhet avaliku sektori ja start-up-ettevõtete vahel. Konkursi saame lugeda igati õnnestunuks ning küllap on see paratamatus, et finaalis olid viiest ideest neli Eesti päritolu. Soovime võitjale, PSII meeskonnale, rahvusvahelist edu!

Rahvusvahelisele koostööle on suunatud ka meie Loova Euroopa Kultuuripunkti töö. See hooaeg on olnud väga edukas, taotlemise edukusprotsent oli rekordiline 36,84% ja oma ideede elluviimiseks sai toetust seitse organisatsiooni.

Muidugi on meie tegemistes äärmiselt olulisel kohal meie oma loomeettevõtlus. Kaks aastat piirkondades loomemajandust ja loomeettevõtlust arendanud programm Loov Eesti+Maa sai järje. Septembris startisime uue laiendatud koostööpartnerite võrgustikuga. Programm ulatub Saaremaast ja Hiiumaast Ida-Virumaani ning Lõuna-Eesti kupliteni. Katmata ei jää Järvamaa, Raplamaa ega Läänemaa. Oleme siiralt tänulikud oma partneritele, kes soovisid projektis jätkata ja tervitame uusi tulijaid. Kogu programmi Loov Eesti+Maa selgrooks on veebipõhine arendusprogramm PESA. Programmi vilistlaste edulood kõnelevad endi eest ja arvukas taotluste hulk näitab, et sellises formaadis toetusprogrammi vajatakse.

Edukalt on käivitunud ka ekspordiprogramm PESA+, mis on praeguseks kogunud 14 vilistlasettevõtet. PESA+ rahvusvahelise koolitus- ja mentorprogrammi kokkuvõtteks ehk eksamiks, nagu ütlevad ettevõtjad, on rahvusvahelisel messil osalemine. Viimane, kõige värskem kogemus on saadud septembrikuus Helsingis toimunud Habitarelt. Praegu võime julgelt kinnitada, et enamik messil osalenud neljateistkümnest ettevõttest avas endile müügikanali Soome turul. Veelgi enam, vähemalt kaks ettevõtet said ekspordikontaktid Jaapanisse. Oleme nende ettevõ- tete saavutatu üle rõõmsad ja uhked. Uus PESA+ programm stardib juba uue aasta algul.

Kui teil tekkis soov koos Loov Eestiga oma ettevõtet arendada, siis hoia meie tegemistel silm peal sotsiaalmeedia või igakuise uudiskirja kaudu. Loov Eesti ootab sind!

Eva Leemet, Loov Eesti tegevjuht

Lugu ilmus Loov Eesti ajalehes, nr 11 talv 2017