Loov Eesti tutvustab Nantes’is Eesti start-up maastikku

04. detsember, 2014

5.-15. detsembrini 2014 toimub Nantes’is suur Eesti kultuurifestival, mille ühe osana on 5. detsembril plaanitud ka äriseminar „Start-up in Estonia“. Seminari korraldab Loov Eesti koostöös SAMOA kultuuriklastriga.

Seminari “Start-up in Estonia” eesmärgiks on tutvustada Eesti riiklikku poliitikat start-up keskkondade ja programmide kujundamisel, mis on rahvusvaheliselt avatud kõigile osaleda soovijatele.

Fookus ei ole ainult loomemajandusel, vaid start-up ettevõtlusel laiemalt,“ ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Start-up ettevõtlusvorm kogub järjest suuremat populaarsust kogu maailmas. Praktika näitab, et kõige õnnestunumad start-up’id on valdkondade ülesed ettevõtmised. Järjest rohkem pööratakse tähelepanu multidistsiplinaarsete meeskondade tekkele, sest just sellistes kooslustes sünnivad jätkusuutlikud ja nutikad ideed.

Seminar tutvustab Eesti start-up ökosüsteemi, kutsub avatud meele ja heade ideedega prantslasi teostama oma ideid Eestis ja/või koos eestlastega. Eesti on oma väikese ja kompaktse kogukonnana ja väljaarendatud tugistruktuuriga suurepärane valdkondade üleste projektide sünniks.

Mitmed algatused, nagu Garage48 ja Loov Eesti korraldatav TeamLab, on head näited nutikate ideede kasvulavast. Arengu ja kasvutuge pakub riiklik programm “Startup Estonia” ning mitmed kiirendiprogrammid, kes ka Nantes’is oma programme tutvustavad.

„Kindlasti tutvustame Nantes’is meie edulugusid, kus loovmõte on olulise koha leidnud innovatsiooniportsessis – näiteks Transferwise, kus panganduses tehakse innovatsiooni IT ja teenusedisaini kaasates; GrabCad – innovatsioon inseneeria valdkonnas, koostöös IT ja disainiga; Click&Grow – disaini, ökomajanduse jmt ; Fitsme – jaekaubandus, IT, disain; KO! – disainer Kärt Ojavee interaktiivsed tekstiilid, disain ja IT.

Progammi ettevalmistamisele on kaasa aidanud Kultuuriministeerium, Välisministeerium, EAS, Eesti Arengufond, Startup Wiseguys, Buildit.