Loov Eesti käis Peterburis kogemusi vahetamas

05. oktoober, 2012

Loov-Eesti-Peterburis2010. aasta maikuus algatati Põhjamõõtme kultuuripartnerluse koostöö, mille raames said alguse mitmed projektid, mis tänaseks hakkavad osaliselt ka vilju kandma. 1.oktoobril  peeti Sankt-Peterburis festivalide korraldajatele  suunatud konverentsi “Northern Dimension Festival Management”, kus osalesid Peterburi piirkonna ja Loode-Venemaa festivalide korraldajad.

Konverentsil sai kuulda mitmetest põnevatest festivalialgatustest erinevatest piirkondadest.  Siinkohal tasub esile tõsta Karjala piirkonna kultuurifestivale, Peterburis toimuvat lastele suunatud muuseumide festivali, rahvusvahelist koorimuusika festivali. Rõõm oli kuulda, et mitmetel Peterburis toimuvatel kultuurisündmustel on eestlased esinejad ja osalejad ning nende panust hinnatakse väga kõrgelt. Näiteks tõsteti Arne Saluveeri tööd  St.Peterburi Rahvusvahelise Koorimuusika Festivali programmi konsultandina  mitmel korral esile kui rahvusvahelise koostöö head näidet.

Konverentsi väliskülalised olid Soomest –  Osmo Palonen (Sibeliuse Academy Continuing Education Director), Silja Suntola (Luova Suomi), Anna Pitkänen (Kuopio Dance Festival) ning Eestist, allakirjutanu.

Külalisesinejad jagasid oma kogemusi loomemajanduse arendamisest ja loomeettevõtluse edendamisest.   Põhjanaabrid soomlased rõhutasid festivalide korraldamisel katusorganisatsiooni vajalikkust ja tõestasid seda Finland Festivalsi näitel. Soomes on enamik festivale nimetatud organisatsiooni liikmed ning lisaks on veel mitmeid väiksemaid festivale koondavaid organisatsioone. Ühistegevus aitab tõsta festivalide korralduse kvaliteeti ning ühisturunduse abil hoida kokku kulusid.

Loov Eesti ettekandest pälvis suure tähelepanu ning arenes diskussiooni teemaks  meie festivalide ja spordisündmuste majandusliku mõju uuring, mis toimus 2011 aastal Kultuuriministeeriumi tellimusel ning mille viis läbi Konjunktuuriinstituut.

Väga sisuka ettekande pidas Marina Matetskaya, Kõrgema Majanduskooli Rahvuslike Uuringute Instituudist (Higher School of Economics National Research University St.Petersburg), kes pööras tähelepanu festivalide mõjule piirkondade arengus ning nende seni kasutamata võimalustele koostöövõrgustike väljaarendamisel.

Korraldajad tõdesid, et neil on veel pikk tee käia, et jõuda festivalide korralduselt Soome tasemele ning samuti ei ole lähiajal loota riiklikule toele, et läbi viia väga vajalikke uuringuid.

Kuigi loomemajanduse arendamise osas on meil mida naabritega jagada, siis festivalide ja teiste kultuurisündmuste programmi mitmekesisuse ja üllatuslike lahenduste osas on ka meil neilt  nii mõndagi õppida.

Sankt-Peterburis käis  Eva Leemet.