Loov Eesti+Maa ideedering: 15 minutit ja 245 loovat ideed

17. august, 2015

Kui teha asju kogu aeg samamoodi, on hullumeelsus loota, et tuleb teistsugune tulemus, ütles Indrek Maripuu Loov Eesti+Maa ideederingis Arvamusfestivalil.

Koos omavalitsuste inimestega, ettevõtjate ja loovisikutega  otsiti loomingulisi meetodeid kasutades võimalusi leida uut hingamist nii omavalitsustele kui ka ettevõtetele, et elu ka meie Eesti ääremaadel oleks huvitav, tasuv ning kutsuv.

Maripuu sõnul on inimese aju laisk ja jääb tihti kinni vanadesse seostesse. Ta tutvustas loomingulist meetodit, kuidas vanadest seostest lahti laste, et uutele ideedele teed teha. 15 minutiga suudeti genereerida 245 värsket ideed. „Loomulikult pole kõik need kasutatavad, kuid kui neist ka 5% ellu jõuavad, on meil üle 10 hea idee,“ selgitas Maripuu.

Loov Eesti+Maa projekt  aitabki lähema kahe aasta jooksul  loomingulisi meetodeid kasutades leida uusi ideid nii omavalitsuste, ettevõtete kui ka loomeinimeste ja –ettevõtete  arendamisel. „Soovime olla aktiivne osaline maakogukondade enesepildi teisenemises, samas hoides meie identiteedi parimaid omadusi ja püüdes vastata presidendi üleskutsele: vaja on mõelda teistmoodi ja teha uutmoodi asju!“ ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet. Projektiga alustatakse Kagu-Eestis, järgmisel aastal liigutakse Järvamaale. Osa arendusprogrammist on veebipõhine ja sellega saavad liituda ettevõtted  kogu Eestist.

Partnerid: MTÜ Loov Eesti, Marketingi Instituut, Loov Maa, Järvamaa Arenduskeskus.

“Loov Eesti+Maa” programmi toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.