Loov Eestist

05. juuni, 2013

EvaPidevate poliitiliste ja majanduslike sündmuste tõmbetuultes on mõnus pajatada ka mõni õnnelik lugu. Kindlasti ei ole õige väita, et kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas on kõik imehästi, kuid õnnelikke ja rõõmsaid kohtumisi on viimastel aastatel olnud väga palju. Loomemajanduse kaardistuse andmete kohaselt on valdkonnas tegevad 28 000 inimest. Kuigi statistika kogumine on selles valdkonnas raskendatud, on meil siiski teada, et loomeettevõtete umbkaudne arv on 5400, täpsemad andmed selguvad suvel valmivast uuest loomemajanduse uuringust.

Loomemajanduse ja eelkõige loomeettevõtluse kasv algas 2009. aastal ning kasvutrend jätkus ka majanduskriisi aastatel. Tähtis aspekt iseseisva ettevõtte loomiseks on toetava struktuuri olemasolu, olgu selleks siis arenduskeskus või inkubaator. 2009 aastal käivitatud kolm loomeinkubaatorit on olulised oma pakutavate teenustega ja suurepärased loomeettevõtete kasvulavana. 

Kuna Eesti on siiski suurem, kui Tartu, Tallinn ja Viljandi ning loomemajandus pesitseb ka paljudes teistes toredates kohtades, siis on Loov Eesti võtnud oma kanda heade uudiste, kasulike koolituste, vajalike kontaktide ning huvitavate projektide levitamise. Juba viiendat aastat tegutsedes oleme oma tegevustes püüdnud järgida kaht olulist printsiipi: et kataksime oma tegevustega kõik loomemajanduse valdkonnad ning et meie tegevuste mõju oleks üleriigiline. Selle ajaga on üles ehitatud kommunikatsioonikanalid, koostöövõrgustikud nii kodus kui ka välismaal, algatatud uued sündmused ning välja töötatud uued mudelid. Internet on see, mis võimaldab meil olla igal pool ka siis, kui me füüsiliselt kõikjale ei jõua.

Meie infokanaleid, nii veebiportaali, kui sotsiaalmeediakanaleid ja uudiskirja jälgib kuus üle 10 000 inimese. Rõõm on tõdeda, et huvi ei ole raugenud ettevõtlusinfo järele, sest need sisulehed on meie veebis algusest peale kõige populaarsemad. Sotsiaalmeedia on loovisikute seas väga levinud ning peagi täitub meie Facebooki jälgijate maagiline 5000
piir. Lisaks saavad meie infost osa ingliskeelse veebi lugejad rohkem kui 10 riigist ning NDPC ehk Põhjamõõtme kultuuripartnerluse loomemajanduse uudiskirja lugejad. Kas 4000 otsekontakti on palju või vähe? Sest just niipalju inimesi, kõikjalt üle Eesti, on nende aastate jooksul osalenud meie koolitustel, loengutel, seminaridel, konverentsidel jm.

Oleme väga tõsiselt võtnud oma koolitaja rolli, et õpetada ettevõtjatele ühe kõige vajalikuma valdkonna, turunduse ja müügi, tõdesid. Loov Eesti seminaridetuur on teinud juba mitu tiiru Eestimaale peale, kokku on läbi viidud 23 seminari. Osalejaid lugesime kokku 1240. Käidud on Narvas, Rakveres, Jõhvis, Paides, Tartus, Võrus, Valgas, Haapsalus, Viljandis, Pärnus, Raplas, Kuressaares ja mitmeski kohas mitu korda ning meid on alati tagasi oodatud. Suur tänu siinkohal turunduse valdkonna parimale koolitajale, Anu-Mall Naaritsale.

Et mitte jääda liiga akadeemilisteks oleme noortele selgitanud ettevõtluse baastõdesid võimalikult noorepäraselt ja ettevõtluskoolitused said vormitud teatrietendusteks: esimesel aastal üllatasime „Plahvatus-e” nimelise etendusega ja kahel järgneval aastal etendasime loomeettevõtte alustamise lugu “Palju õnne igaks elujuhtumiks”, mida mängiti kokku 7
korda. Huvi oli märkimisväärne – nendel koolitustel osales ca 900 noort. Mure loomeettevõtluse käekäigu pärast ja uute innovaatiliste toodete lisandumisest meie igapäeva ellu ei ole ka meist mööda läinud. Just Nokia otsimiseks me seda kuulutanud ei ole, kuid omal vaiksel ja järjekindlal moel oleme loonud tingimusi innovatsiooni tekkeks.

Juba viis korda on toimunud Loov Eesti eestvedamisel ja partnerite toel TeamLab tootearenduse päevad, kus kohtuvad innovaatiliste ideede autorid, disainerid, insenerid ja ärijuhid. Kogunenud kompetentsidega inimestest on võimalik kokku saada oma idee arendamiseks nn ideaalmeeskond, mis on võimeline hea idee turukõlbulikuks tooteks
arendama. Edulood on sündinud: Shaka, hakkab varsti tuult mõõtma ja Ajujahi finaalis on kolm TeamLabil alguse saanud projekti.

Järgmine tasand TeamLab tootearenduspäevadele on virtuaalne tootearenduskeskkond Loov Eesti PESA. PESA programmi valib hindamiskomisjon kuni 20 innovaatilist, hea turupotentsiaaliga tooteideed, mis järgneva 10 kuu jooksul saavad osa koolitusprogrammist, vabatahtlike mentorite toest ning mitte vähem olulisest kontaktide võrgustikust ja
ühisturundustegevustest. Meie programmis on ettevõtteid Avinurmest Antslani. PESA programmi olulisem aspekt, ja seda ka osalejate meelest, on selle sõltumatus ajast ja kohast.

Valmis loometooteid tutvustame portfoolio-keskkonnas Loov Eesti Pood – seal saab tutvuda nii loojaga, toote sünnilooga, kui ka soovi korral osta meeldimahakanud tooteid. Liitunud loojaid on üle viiekümne ning toodete arv ületab 300. Pood laienes sel aastal ingliskeelseks ning selle kaudu saavad Eesti disainiga tutvuda ka huvilised piiri tagant.

Kõik eelnenu näitab, et Loov Eesti on kõikjal, kui mitte füüsiliselt, siis läbi interneti. Meie tegevus ei saaks olla nii ulatuslik ja sisukas, kui meil poleks meie partnereid. Tänu loodud partnerlusele ja koostöövõrgustikule on saanud seni olnu võimalikuks ning see annab kindluse ka tulevikuks. Jätkub see, mis on algatatud ja väärtuslik ning kindlasti lisanduvad uued värsked ideed. Sealt aga sünnivad uued rõõmsad kohtumised ja õnnelikud lood.

Õnnelikke lugusid loomemajandusest oleme aastaid kogunud ja neid saate lugeda meie raamatutest, “Loomemajandus Eestis: jagatud kogemus”

Eva Leemet,

Loov Eesti tegevjuht

**************

Loov Eesti on Euroopa Liidu sotsiaalfondist rahastatud programm, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele Eestis.
Loov Eesti eesmärk on selgitada, kuidas loomeettevõtjad saavad kaasa aidata sellele, et meie elukeskkond oleks mõnus meile endile elada, kutsuks siia maailma parimaid eksperte ja et Eestit tuntaks loominguliste, kõrgetasemeliste ja konkurentsivõimeliste toodete järgi.