Loov Euroopa alustab videomängude arendamise toetamisega

19. detsember, 2013

Looveuroopa logo„Loov Euroopa“ programmi MEDIA allprogramm alustab videomängude projektiarendustoetuste taotluste vastuvõtmist. Taotlus tuleb esitada ajavahemikul taotlusvooru avanemise kuupäevast kuni 28.3.2014.

 

Taotlusi programmist abi saamiseks saavad esitada äriühingud  digitaalsete videomängude arendamiseks, olenemata platvormist või levitamise meetodist. Mäng peab olema ette nähtud kasutamiseks ärilisel eesmärgil.

„Loov Euroopa“ allprogrammi MEDIA üks prioriteetidest on suurendada audiovisuaalsektori ettevõtjate suutlikkust luua selliseid Euroopa audiovisuaalteoseid, millel oleks potentsiaali levitamiseks liidus ja mujal, ning soodustada Euroopa ja rahvusvahelist ühistootmist, muu hulgas koos teleringhäälingutega.

Abikõlbulikud on taotlejad Euroopa Liidust, sellega ühinevatest ja kandidaatriikidest, EFTA riikidest ning Šveitsi Konföderatsioonist. Hinnatakse taotluste ajakohasust  ning Euroopa lisaväärtust; sisu kvaliteeti, kontseptsiooni originaalsust võrreldes olemasolevate töödega ning väljatöötamise ja tootmise rahastamisstrateegia kvaliteeti; projekti tulemuste levitamis- ja turustamisstrateegia kvaliteeti; mõju ja jätkusuutlikkust ning innovatiivsust. Lisainfo http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/creative-europe/call_11_en.htm  ja alates 2014. aasta jaanuarist ka veebilehel www.looveuroopa.ee.

Programm  „Loov Euroopa“  ühendab varem eraldi seisnud programmid „Kultuur,” „MEDIA” ja „MEDIA Mundus.”  2016. aastal lisandub sektoriülene alaprogramm, mis koosneb loovettevõtetele suunatud finantstagatisvahendist ja poliitikakoostöö harust. Programmi eelarveks perioodil 2014-2020 on ette nähtud 1,46 miljardit eurot, mis tähendab kehtivate programmidega võrreldes 9% eelarvekasvu. „ Loov Euroopa“ kontaktpunktid hakkavad alates 2014. aastast paiknema Loov Eestis ja Eesti Filmi  Instituudis.