Lõppes esimene galeristide kursus Tallinnas

24. oktoober, 2012

EKKAKPühapäeval lõppes esimene  EKKAKi ja Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduse Instituudi koostöös toimunud galeristide meistriklass. Kursusel osales 33 osalejat, nende hulgas nii tegutsevaid galeriste ja kultuurikorraldajaid Eestist ja Lätist kui EKA ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistritaseme tudengeid.

Nii lektorite kui osalejate poolne tagasiside on olnud väga positiivne ning peegeldab suurt vajadust ja samas häid eeldusi professionaalsel tipptasemel koolitusteks valdkonnas. Ühe lektori, New Yorgi galeristi Edward Winklemani sõnul on “sarnasel kursusel pakkumise vähesuse tõttu potensiaali ka regioonis.”

 

Vähemalt kahel kursusel osalenul avaneb 2013. aastal võimalus kinnistada omandatut ka rahvusvahelise galeriipraktika raames. Soovi õppurite seast praktikant kutsuda on väljendanud Kendall Koppe Galerii Glasgowst ning TAIK galerii Berliinist. Kendall Koppe Galerii esindab Veneetsia bienaali Šoti näitusele valituks osutunud kunstnikku Corin Swani ning suure tõenäosusega jätkab osalemist Baseli mainekal noorte galeriide messil Liste juunis 2013. Kahe mahuka projekti samaaegne ettevalmistus koos regulaarse  näituseprogrammi ülespanekuga muudab kevadise praktikaperioodi Eesti osalejale eriti kasulikuks. TAIK galerii Berliini Mitte linnajaos on üks  olulisemaid fotogaleriisid Põhja-Euroopas, mille asutaja ja direktor Timothy Persons on enim tuntud kui Helsingi fotokoolkonna alusepanija ning tugeva rahvusvahelise maine loojana.

Tallinna kursusega paralleelselt alustas ainsa eestlasena õpinguid De Appeli rahvusvahelises galeristide programmis Amsterdamis Anna Laarits.

Seega peaks järgmise aasta jooksul Eesti kunstiturule sisenema vähemalt kolm rahvusvahelise kogemusega noort Eesti galeristi või kunstiagenti.

Galeristide kursust on toetanud EAS Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest.