Maailma mängutööstuse legend Tallinnas

14. aprill, 2014

Gamefounders logo4GameFounders toob Eestisse maailma mängutööstuse legendi Richard Bartle´i, kelle testi alusel pannakse tänapäevani paika mängijate isikutüübid. Kõigil huvilistel on võimalik osaleda teisipäeval Tallinna Ülikoolis toimuval avatud loengul.

Mängutööstuses, nagu igas teiseski, tuleb oma toote täiustamiseks teada,  kellele seda müüakse. Kas inimesed mängivad mänge selleks, et midagi saavutada, tundmatut uurida, oma saavutustega hoobelda või lihtsalt teistele ära teha? Kõik loetletud omadused eeldavad erinevat mängupsühholoogilist lähenemist.

Richard Bartle uuris mängijate isiksuse tüüpe ning pani kokku rea küsimusi ning hindamissüsteemi, mida hakati kutsuma Bartle’i Mängijate Psüholoogia Testiks. Testi alusel saab mängijad jagada saavutajateks, uurijateks, sotsialiseerijateks ja hävitajateks. Ühelt poolt aitab test mängijatel määratleda nende mängustrateegia eeliseid, kuid teiselt poolt saavad mänguarendajad luua mänge, mis võimaldavad nimetatud isikutüüpidel oma eesmärke saavutada.

Aastal 2003 kirjutas Richard raamatu Designing Virtual Worlds, mis on tänaseni üks tuntumaid raamatuid, käsitledes MMO mängude struktuuri, strateegiaid ja tehnoloogiat.

Kõigil huvilistel on hea võimalus saada osa Richard Bartle´i loengust “Innovatsioon mänguarenduses” teisipäeval, 15. aprillil kell 10.00 avalikul seminaril Tallinna Ülikoolis, Narva mnt 29, ruumis A-222.

GameFounders on esimene Euroopas asuv ärikiirendi, mis tegeleb ainult mänguvaldkonna ettevõtjatega. Kiirendi, mida rahastab EAS Startup Estonia programm, pakub alustavatele ettevõtjatele algkapitali kõrval ka tipptasemel mentoreid, partnerluskokkuleppeid ja ligipääsu ülemaailmsele kontaktvõrgustikule. EAS Startup Estonia programm on ellu kutsutud selleks, et tugevdada ja arendada idufirmade ökosüsteemi Eestis. Programmitegevuste käigus luuakse idufirmadele uusi võimalusi kohapeal areneda ja võimalusi kiireks rahvusvahelistumiseks läbi kommertsialiseerimisprotsesside. Startup Estonia programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist.