Managing Art projects with Societal Impact konverents toimub 7. juulil Tallinnas

08. juuni, 2015

MAPSI (Managing Art projects with Societal Impact) projekti konverents peetakse 7. juulil Tallinnas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Tatari 13, Tallinn).

Rahvusvaheline konverents keskendub ühiskondliku mõjuga kultuuriprojektide juhtimisele ning toob kokku nii teadlased kui ka praktikud. Konveretsi ettekanded puudutavad nii kultuuripoliitikat kui kunstiprojektide juhtimist ja nende sotsiaalseid ning majanduslikke mõjusid kohalikele kogukondadele.

6. juulil toimuvad konverentsi külalistele ka ekskursioonid Ukraina kultuurikeskusesse ning Lennusadamasse. Konverentsi programmi on lülitatud ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  üliõpilaste kontsert.
Konverentsi peaesinejad on:
Dr Eleonora Belfiore  – tegev Warwicki Ülikooli Kultuuripoliitika Keskuses. Doktor Belfiore on avaldanud arvukalt artikleid kunsti sotsiaalse mõju teemal ja analüüsinud Suurbritannia kultuuripoliitikat.

Takaya Kawamura – tegev Osaka Ülikoolis Jaapanis. Tema hiljutised uurimused keskenduvad teadmistepõhise juhtimise, organisatsiooni eetika ning uutele institutsionaalsetele teooriatele jms. Avalike/mittetulunduslike organisatsioonide tegevuses on uurija tähelepanu olnud suunatud eelkõige tervishoiu, sotsiaalhoolekande, kunsti ja kultuuri, hariduse, inimõigusi ja keskkonnakaitset puudutavatele valdkondadele.

Hanna Brotherus  – Soome koreograaf. Tema etendused on poliitiliselt terava sõnumiga  ning kõnetavad  sotsiaalse teadlikkuse temaatikat: mälestused, põlvkondadevahelised suhted ja sotsiaalsed küsimused. Tema etendustesse ning töötubadesse on kaasatud erineva vanuse ja taustaga inimesed,  näiteks füüsilise puudega noored, eakad, varjupaigataotlejad, emad ja tütred, taastusravil viibivad narkosõltlased, jne.

MAPSI konverentsil osalemiseks palun registreeruge kuni 28.juunini 2015 meie kodulehel –http://www.mapsi.eu/mapsi-conference-in-tallinn/
Samas on väljas ka ajakava. Konverentsi töökeel on inglise keel. Konverentsi toetab Euroopa Liidu elukestva õppe programm ning konverentsil osalemise eest tasu ei küsita.