Martin Pärn: Kõik disainerid ei ole automaatselt head disainerid

28. jaanuar, 2014

Martin Parn 520x676

Martin Pärn: Kõik disainerid ei ole automaatselt head disainerid ja kõik tellijad ei ole automaatselt head tellijad. Kõige hullem on, kui need kaks omavahel kokku juhtuvad, tõdes disainer ja õppejõud Martin Pärn disainivaldkonna tegevusplaani 2012-2013 kokkuvõtet tutvustaval seminaril.

Loe edasi 

disainipoliitika aruteluTegevusplaani tutvustusele järgneval arutelul jäi kõlama, et tootjad ei tea veel kõiki disaini poolt pakutavaid võimalusi ja palju on veel neid, kes disainereid lillelasteks peavad. Ettevõtjad peavadki suurimateks probleemideks teadlikkust disaini võimalustest ja õige disaineri leidmise keerukust. „Pole ettevõtjat, kes ei peaks kasutama disaini,“ kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede. Tõdeti ka, et vajadus disainer kaasata selgub tihti alles eksportimisel – korraliku disainita pole eksporditurgudele asja.
Selgus, et erinevad inimesed saavad eri moodi aru mõistest „disain“. Selgitamaks, et disaini all mõeldakse mitte vaid pakendit, vaid äriprobleemidele lahenduse leidmist, pakkus Markko Karu välja esitluse trükiveast inspireeritud uue termini „bisain“ – äkki aitab see disaini mõistet äriinimestele lähemale tuua? Arusaamist raskendab ka see, et meie väikesel turul ei saa disainerid spetsialiseeruda vaid peavad tegelema kõigi valdkondadega veebikujundusest uni strateegilise disainini.

Teadlikkuse tõstmise lahendina nähti kohalike edulugude tekitamist ja kommunikeerimist. „Naaberettevõtja on vaja kadedaks ajada, et kuidas tal nii hästi läheb, et kas tõesti võttis disaineri,“ pakkus Martin Pärn lahenduse.

Ettevõtjad tõid esile veel nn „disainiriski“ probleemi. „Ei saa olla nii, et disainer teeb mingi asja valmis ja sina ainult maksa kinni, kuigi asi ei tööta,“ arvas Margus Vilmre Euroleib ASist.Selliseid riske aitavad Martin Pärna ja Markko Karu hinnangul maandada disaineri kaasamine juba planeerimisprotsessi ning hästi läbitöötatud lepingud. Hea tulemus sünnib usaldusväärsest partnersuhtest.

Loe ka disainivaldkonna tegevusplaani kokkuvõtet

Vaata arutelust videot