MEDIA pakub toetust Euroopa 2015 filmide rahvusvaheliseks levitamiseks! Eelarve on 8 miljonit eurot

02. november, 2014

AboutUs MegaMenuLoov Euroopa programm MEDIA kutsub: taotle raha Euroopa 2015 filmide rahvusvaheliseks levitamiseks!

Milleks?

Toetus on mõeldud Euroopa filmide rahvusvaheliseks levitamiseks. Eesmärgiks on julgustada levitajaid jagama rahvusvahelisi filme, mis on tihti raskendatud kui see pole filmi turu poolt võimaldatud. MEDIA toetus soovib pakkuda Euroopa publikule laiemat filmi valikut.

Mida pakutakse?

Kogu eelarve on 8 millionit eurot. Toetused on mõeldud turustuskampaaniatele, mis levitavad rahvusvahelisi filme. 

Kes saab kandideerida?

Filmide edasimüüjad ( vähemalt 7 inimest rühma kohta) , kes on registreeritud ja tegutsevad eririikides ning kes osalevad MEDIA alamprogrammis. Rühmad peaksid enda tegevust kooskõlastama vastava filmi müügiagendiga. Samuti saavad edasimüüjad liituda olemasolevate rühmadega, kes on saanud toetust juba eelmise tähtaja raames. See sätet ei kehti filmidele, mis tulevad Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Hispaaniast ja Ühendkuningriikidest.

Millised projektid sobivad?

Selleks, et film saaks toetust peab ta:

• olema ilukirjanduslik teos, animatsioon või dokumentaalfilm (min . kestus 60 minutit)

• oma esimese autoriõiguse olema saanud mitte varem kui 2012 aastal

• ei tohi sisaldada alternatiivset sisu ( ooperid , kontserdid, etendused ) või reklaami ega pornograafilist või rassistlikut materjali

• olema enamus tootja/te poolt toodetud, kes asuvad osalevate riikide MEDIA alamprogrammi ja film on suuremas mahus tehtud koostöös spetsialistidega, kes on kodanik / elanik neis riikides

 

Esimene tähtaeg: 4. detsember 2014. 

Lisainfo ja registreerimine: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2015_en