Meediakonverents 2015 “Liikuv pilt liikuvas ajas. ETV 60”

12. mai, 2015
Koostöös Tallinna ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooliga korraldab ERR  28. mail taas (avaõigusliku) ringhäälingu arengule pühendatud meediakonverentsi. Seekordsele konverentsile annab lisavärvi ja suunab teemasid ETV 60. sünnipäev.
Konverentsi esinejateks on meediavaldkonna juhtfiguurid ja teadlased alates ERRi juhatuse esimehe Margus Allikmaast, peatoimetaja Heid Pruulist kuni Glasgow ülikooli professori ning Euroopa Kommertstelevisioonide Assotsiatsiooni peadirektori Ross Biggamini.
Oma ettekandest „ETV – esimene juba 60 aastat!“ teeb Heidi Pruuli pildilise tagasivaate ETV kuuest aastakümnest.
ETV direktor aastatel 1992 – 1997 ja tänane tunnustatud meediaõppejõud Hagi Šein käsitleb oma ettekandes olulisemaid (tele)meedia konvergentsiaja sõlmküsimusi. Tema võtmesõnadeks on ringhäälingupoliitika, kriitika, lineaarne ja mittelineaarne televisioon, arengustsenaariumid, televisiooni kultuuristaatuse kasv, loovus ja muutumine.
Hagi ettekandega haakub ka professor Ross Biggami analüüs kommerts- ja avaõiguslik televisiooni põlisest vastasseisust? Või hoopis mõlema ellujäämiseks hädavajalikust liidust?
Tartu ülikooli meediauuringute õppetooli professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt otsib vastust küsimusele, kuhu võiks digipööre pöörata rahvusringhäälingu. Tema ettekanne arutleb, kuidas auditooriumide kaasamine, arutelukultuur võiks olla digipöörde üheks suunaks.
Meie oma Indrek Treufeldt, seekord küll rohkem meediateadlase kui ajakirjanikuna, võtab konverentsil ettekandes „Tõrksa taltsutus – rahvuslikud huvid totalitaarse meedia mõjuväljas“ üles arutelu meedia ja võimu suhetest läbi aegade.
Timoteus Tuovinen, Soome meedia spetsialist ja DOORStories Media asutaja, tutvustab telesisu liikumiste uutele platvormidele, multikanalistesse võrgustikesse. Uus sisuloome – mida see kõik tähendab vaatajale ja ringhäälingumajandusele / liikuvate piltide ärile üldisemalt?
Dagnar Mäe, Allfilmist räägib „Nullpunktist“ läbi ristmeedia vaatevinkli. Mis saab siis, kui kooli projekti jaoks loodud Eesti kontekstis utoopiline idee jõuab reaalse teostuseni? Dagmari ettekanne annab ülevaate “Nullpunkti” ristmeedia maailmast ja selle tootmise võludest ja valudest.
Konverentsi modereerib Andres Jõesaar.
Toodud loetelu esinejatest ja teemadest ei ole täielik ja lõplik. Kes veel ja millest veel räägib, see saate lugeda konverentsi kodulehelt konverents.err.ee.
Konverentsile registreeruda saab läbi kodulehe või siis otse sellelt lingilt