Mektory viib ettevõtete läbilöögivõime uuele tasandile

14. juuni, 2012

tea_varrak

 

 

„Me tahame koostöö korras koondada TTÜ juurde valdkondadeülese rahvusvahelise ekspertiisi professorite ja tudengite näol, kes ühise projektimeeskonnana arendavad ettevõtete läbilöögivõime uuele tasandile“ rääkis TTÜ Innovatsiooni ja ettevõtluskeskuse direktor Tea Varrak sügisel alustavast suurettevõtmisest Mektory. Loe edasi »

TTÜ rahvusvahelistumise ja innovatsioonistrateegia eesmärgid on selgelt suunatud rahvusvahelistumise ning innovatsiooni  poole. „Usun, et tippteadus peaks olema tulevikus kindlasti ettevõtetes. Siinkohal saavad ülikoolid anda äärmiselt suure panuse rahvusvaheliste ettevõtete konkuretsivõimesse arendades uusi tooteid ja teenuseid ning luues juba olemasolevatele uusi paremini toimivaid ärimudeleid. Selle üks instrument on Mektory!“ rääkis Varrak.

Mektory teenused on jagatud kolme valdkonda: ärimudelid, mobiilsed teenused ja meedia; disain ja tootearendus.  „Täna on TTÜ sõlminud koostöölepped Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikakõrgkooliga ning tulevikus partnerite arv kindlasti laieneb. Omades sellise mastaabiga valdkonnaülest ekspertiisi, suudab Mektory konkuretsitult pakkuda ettevõtlust arendavaid teenuseid rahvusvahelisel tasandil,“ lisas Varrak.

Mektory teenuste vastu on huvi tundud juba suurettevõtted nagu Mitsubishi, Electrolux ja ABB.