Mida on uut eksporditoetuse taotlemisel? (täiendatud)

06. jaanuar, 2011
altMöödunud aasta lõpus ühendas EAS seni kehtinud kolme eksporditoetusi reguleerivat määrust üheks ja alustas ekspordi arendamise toetuse taotluste vastuvõttu. Et toetust oodatakse taotlema eelkõige suure kasvupotentsiaaliga eksportivaid ettevõtteid, on hindamiskriteeriumid karmid. 
EASi eksporditoetuste juhi Mihkel Pukki sõnul  peab nüüd iga toetuse taotleja läbima eelnõustamise. Diferentseeritud on  toetusmäärad:

1. ühistaotluse alusel elluviidava projekti korral kuni 70% abikõlblikest kuludest;
2. taotleja poolt  ekspordiplaani alusel elluviidava individuaalprojekti korral kuni 50% abikõlblikest kuludest;
3. taotleja poolt üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturu teenuseosutajalt nõustamisteenuse hankimist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 50% abikõlblikest kuludest;
4. taotleja poolt üksiktegevusena elluviidava, ainult sihtturgudele suunatud välismessidel või näitustel osalemist sisaldava, individuaalprojekti korral kuni 30% abikõlblikest kuludest.

“Endiselt peame silmas, et iga meie poolt antud euro tooks 10 eurot tagasi,” rõhutas Mihkel Pukk.

Hindamiskriteeriume vaadates  on Loov Eesti hinnangul loomeettevõtetel  väga keeruline eksporditoetust taotleda. Sel aastal ei täitnud kriteeriume Tallinn Music Week ega ka Pöff. EASi toetatud projektide andmebaasist leiab vaid mõne  2010 aastal toetust saanud loomeettevõtte  näiteks Bon-Bon Lingerie, Massi Miliano, Print House.

Ragnar Siil Kultuuriministeeriumist kinnitas, et nii Kultuuriministeerium kui ka Majandusministeerium tegutsevad selle nimel, et
loomeettevõtjatele teha täiesti iseseisev meede ekspordi toetamiseks. “Kas see õnnestub veel käesoleva perioodi vahendite ümberjagamise või uue perioodi vahendite ümberprogrammeerimise käigus,  see on veel otsustamise küsimus,” sõnas ta.

EASi ekspordidivisjoni direktor Allar Korjas selgitas, et toetused on ette nähtud selleks, et juhtuks midagi, mis ilma toetuseta aset ei leiaks. “Kui asi on käima lükatud, siis peab ta suutma ennast ise ära majandada. Mis puudutab ekspordi arendamise toetust, siis selle eesmärgiks on aidata ettevõtetel oma ekspordi tulu suurendada. Aitame hea meelega loomeettevõtetel oma eksporti kavatada – selleks peab ettevõttel olema hästi läbi mõeldud ekspordiplaan, mis näeb ette, kuidas ettevõte kavatseb turunduseks kasutatud summa täiendava müügi arvelt tagasi teenida, ” ütles ta ja soovitas eksporditoetust küsida sellises summas, mis on võimalik tagasi teenida. „Igal juhul, kui on siiras soov oma tooteid või teenuseid välismaal pakkuma hakata, tuleb turundusplaan koos müügiprognoosidega paberile panna ja EAS-is eelnõustamiseks aeg kokku leppida.“