Mida on vaja, et Iisraelis loomemajandus hoo sisse saaks?

29. november, 2017

Meie, Loov Eesti, kogemus ütleb, et kõigepealt on vaja teadlikkust, mis üldse on loomemajandus ja milline on selle roll majanduses ning kultuuris. Vaja on üle vaadata, kas ja kus üldse vastavat haridust saaks – kuidas oma loominguga end ära elatada ning kas on olemas mingeid tugisüsteeme, toetusi, et loomeettevõtted saaksid areneda ning majanduselu edendada.

Loov Eesti on partner projektis CLEVER, mille eesmärgiks on arendada Iisraelis ja mujal välja uued elukestva õppe mudelid loomemajandussektoris ettevõtlikkuse ergutamiseks ning arendada üliõpilaste oskusi tööturul tegutsemiseks ja uute töövõimaluste leidmiseks. Projektiga tutvustatakse Iisraeli loomesektori võimalusi riigi majanduse arendamisel ning pööratakse tähelepanu riigipoolse tunnustuse saavutamisele ning poliitikate kujundamisele.

Novembrikuus kohtusid Iisraeli kõrgkoolide esindajad oma mentoritega Taanis, et arutada võimalusi loomemajandusõppe alustamiseks ja tõhustamiseks, omandasid kogemusi Kopenhaageni disainiinstituudi (Copenhagen Institute of Interaction Design, CIID) tegemistest ja kuulasid poliitikakujundamise seminaril Euroopa Komisjoni ja teiste riikide nõuandeid loomemajanduse arendamiseks.

Kõrgetasemelise poliitikakujundamise seminari eesmärk oli tõsta Iisraeli vastutavate ametnike teadlikkust loomemajanduse olemusest ja panna sellega alus muutustele riigi regulatsioonides. Seminaril lepiti kokku ka järgnevad sammud, alates olemasolevate loomemajanduse toetusmeetmete kaardistamisest, sektori piiritlemisest kuni olemasolevate poliitikate ja strateegiate täiendamisest loomemajanduse arenguks vajalike punktidega.

Oma vaatest loomemajanduse olulisusele rääkisid ja oma nõuandeid jagasid Euroopa Komisjoni Hariduse ja Kultuuri volinik Jens Nymand Christensen,: Austria majandusministeeriumi EL projektide juht Christiana Koch, Prantsusmaa tehnika ja kultuuriprogrammi VERTIGO STARTS peakoordinaator Pascal Keiser, RCIA Euroopa projektide juht Berta Pey, Rootsi Kultuuriministeeriumi asekantsler Robert Nilsson ja Shenkari ülikooli president Yuli Tamir. Lepiti ka kokku, et LAHAVi juhtimisel jätkub selle-teemaline dialoog valitsusorganisatsioonidega.
Poliitikakujundamise seminarile oli Iisraelist kutsutud Iisraeli Majandusministeeriumi Strateegia ja Poliitikakujundamise asedirektor Michal Fink, Majandusministeeriumi töö- ja tööõiguse asedirektor Michak Tzuk, Majandusministeeriumi väikeettevõtete eelarveüksuse juht Yossi Adas ja Rahandusministeeriumi tööhõive referent Uri Shinin.

CIID tutvustas Iisraeli kõrgkoolidele, kuidas on organiseeritud loomemajanduse õpe ning koostöö ettevõtetega, et üliõpilased saaksid kohe praktilist kogemust. Eriliselt pakkus huvi CIIDi õppekava ülesehitus, milles oli moodulitena järjestatud alusõpe, uurimistöö, ja projektid koostöös ettevõtetega. Kursuse lõpuks pidi iga üliõpilane valmis saama oma individuaalse projekti. Igal Iisraeli kõrgkoolil on oma mentor, kellega sai kuuldut arutada ja lisaküsimusi esitada. Loov Eesti hoole all on Bezaleli ülikool Jeruusalemmas.