Milliseid teemasid käsitlesime tootefotode koolitusel?

20. veebruar, 2019

Veebipoes ja kataloogis müüb paremini ning jääb silma toode, millel on kvaliteetne ja läbimõeldud tootefoto. Ka sotsiaalmeedia on muutunud ja muutub üha visuaalsemaks, mis tähendab, et silma paista on üha raskem.

Kuidas aga koduste vahenditega hea tootefoto teha ja oma tegevustega silma paista? Sellest rääkis 29. jaanuaril Raplas fotograaf Olev Mihkelmaa, kes kutsus koolitatavaid aktiivselt kaasa mõtlema ja rääkima. Osalejate ülesanne oli fotode seast leida tootefotod ja arutada, millised on tooted täpselt nendel fotodel, mida on soovitud pildistada. Rohkelt pildimaterjali tegi koolituse jälgimise lihtsaks ja arusaadavaks.

Ühel hetkel lisas koolitaja põnevust ja näitas enne kohtumist veebist välja otsitud koolitusel osalejate tootefotosid. Fotode analüüsimise käigus said kõik tagasisidet oma seni tehtud fotodele ja kätte suuna, kuidas saaks paremini.

Kas fotograafilt tootefotode tellimine on üheselt mõistetav? Arutelu käigus selgus, et osapooltelt on tihti erinev arusaam tootefotode tellimisest. Probleem seisneb selles, et  tavainimene ei tunne ja mõista fotograafias kasutusel olevaid termineid selliselt nagu fotograafid ise. Ettevõtjad aga ei oska või ei tule selle peale, et anda soovitud sisendit ja siis ei pruugi olla tulemus ootuspärane ning mõlemale osapoolele sobiv. Hea tulemuse saavutamiseks peaksid ettevõtjad oma vajadusi täpsemalt kirjeldama ning fotograafid senisest selgemalt oma tööd esitlema ja termineid klientidele lahti seletama.

Koolituse praktilises pooles said osalejad proovida ka ise oma tooteid erinevas valguses pildistada ja valgust käepäraste vahenditega suunata. Pilte võrreldes saadi selgelt aru, kuidas üks või teine abivahend foto õnnestumist mõjutas.

Tootefotode koolitust korraldas Loov Eesti koostöös Väärt Raplamaa Toode MTÜ-ga. See osa Loov Eesti+Maa II projektist, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest. 

Artikli autor: Triinu Simkin, Väärt Raplamaa Toode