Milline omavalitsus on uus Balti mere Kultuuripärl? Kandideerimine on avatud!

02. aprill, 2024

 

 Balti mere äärsete riikide (BSR) Kultuuripärlite tiitel on auhind, mis antakse välja omavalitsustele üle Balti mere piirkonna, kes näitavad innovaatilisi viise kultuuri kasutamisel kodanike kaasamiseks, elukvaliteedi parandamiseks ning ühtekuuluvuse ja usalduse tunde arendamiseks, tugevdades sellega kogukonna jõudu ja vastupidavust.

BSR Kultuuripärlid tunnustavad väiksemaid linnu ja omavalitsusi toetades neid kultuuri ja loovuse rakendamiseks sotsiaalse vastupidavuse huvides.

Kandideerima on oodatud eelkõige väiksemad omavalitsused. Tänu hoolikale valikuprotsessile antakse BSR Kultuuripärlite tiitel välja nendele kandidaatidele, kellel on silmapaistvad tegevuskavad kultuurist lähtuva sotsiaalse vastupidavuse osas.

Teekond BSR Kultuuripärliks saamiseni kulgeb mitmes etapis. Alguses valitakse motivatsiooni ja kontseptsiooni põhjal välja sobivad kandidaadid. Need kandidaadid koostavad seejärel tegevuskava, luues kultuuri ja vastupidavuse tegevuskavad (CureAp). Abiks tegevuskava koostamisel on neil juurdepääs spetsialiseeritud tööriistadele, veebiseminaridele ja mentoritele. Rahvusvaheline žürii valib seejärel parimad kavad BSR Kultuuripärlite tiitliga autasustamiseks.

Autasu saanud omavalitsused alustavad seejärel aastast tegevuskava rakendamist, mida toetavad mentorid ja eksperdid veebiseminaride, konverentside ja õppereiside kaudu. See hõlmab ka juurdepääsu algkapitalile koostööks kohalike kultuuri- ja loomeettevõtluse osalistega.

Üle piirkonna eksponeeritakse BSR Kultuuripärlite saajaid, rõhutades kogukonna ja kultuuri jõudu. Nii auhinnasaajad kui ka teised osalevad omavalitsused liituvad BSR Kultuuripärlite võrgustikuga, saades rahvusvahelist tähelepanu ja jätkates oma kogukonna vastupidavuse tugevdamist.

KANDIDEERI SIIN

Mida sa saad?

Kultuuripärli tiitel ja osalemine Kultuuripärlite programmis on tunnustus väikestele ja keskmise suurusega omavalitsustele Balti mere piirkonnas ning kiirendi sotsiaalselt vastupidava kogukonna arendamise teel kultuuri kasutamise kaudu.

Omavalitsuse ja kodanike jaoks on lõplik kasu paremini toimivam, tervislikum naabruskond, kus koosloomine, koostöö ja erinevate osapoolte kaasamine loovad vastastikust usaldust, kodanikuaktiivsust ja paremat arusaamist otsustajate ja kodanike vahel.

Juurdepääs teadmistele, ekspertidele ja mentorlusele tiitliaastal võimaldab testida uusi ideid kogukonna sidususe osas, näha esimesi tulemusi ja suurendada võimekust töö jätkamiseks.

Kuulumine sarnaste mõtlemisega omavalitsuste võrgustikku, kes hindavad sotsiaalse vastupidavuse tugevdamise tähtsust, annab juurdepääsu vastastikusele vahetusele, kontaktidele, õppimisvõimalustele ja toetusele.

Eelised:

Tiitel ja kultuuri ja vastupidavuse tegevuskava rakendamine kultuuri kaudu annab inimestele jõudu, suurendab kaasatust ja lõppkokkuvõttes aitab omavalitsust paremini hallata ning muuta selle atraktiivsemaks paigaks – elukeskkonnana, investeeringuteks või turismiks.

Kodanike kaasamine mõtlemisse, loomisesse ja otsustamisse suurendab nende kuuluvustunnet ja uhkust. Kultuuri kasutamine muudab osalemise mugavaks, võrdseks ja ühendavaks.

Omavalitsusena suurendate oma võimekust – lisanduvad teadmised kultuuri, kogukonna ja sotsiaalse vastupidavuse valdkondade vahelisest mõjust.

Kultuuri ja vastupidavuse tegevuskava ning kogu tiitliaasta arendamise käigus on teil juurdepääs põhjalikule ja individuaalsele mentorlusele.

Saate kuni 5000 euro väärtuses algkapitali uute tegevuste testimiseks ja katsetamiseks koos kohalike kultuuri ja loomeettevõtluse praktikutega.

Saate olla rahvusvaheliselt nähtavamad.

Rahvusvahelise professionaalse võrgustiku osana Läänemere piirkonnas olete rahvusvaheliselt paremini ühendatud.

Kuidas see töötab?

Avaldus

Kohalikud omavalitsused, nagu linnad ja vallad, esitavad veebis avalduse. Valikukomisjon vaatab need läbi sobivuse, motivatsiooni ja lähenemise alusel, valides järgmise etapi jaoks kandidaadid välja.

Arendusetapp

BSR Kultuuripärlite programm poolt pakutava kultuuri ja vastupidavuse tegevuskava malli alusel koostavad valitud kandidaadid plaani oma tegevusteks järgmiseks aastaks.

Lõplik valik

Rahvusvaheline žürii hindab tegevuskavasid innovatsiooni, kogukonna kaasatuse ja kultuuristrateegiate alusel, valides võitjad BSR Kultuuripärlite tiitliga autasustamiseks.

Kultuuripärlite programm

Võitjad saavad kaasa lüüa  programmis, mille käigus mentorid ja eksperdid toetavad tegevuskava elluviimist vajalike teadmistega.  

Auhindade jagamise tseremooniad toimuvad kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil, et tunnustada Kultuuripärleid ja suurendada teadlikkust sotsiaalsest vastupidavusest kultuuri kaudu.

BSR Võrgustik

Pärlid, nii võitjad kui ka kandidaadid, liituvad võrgustikuga, et jagada teadmisi ja parimaid tavasid kultuuri kaudu sotsiaalse vastupidavuse osas üle Balti mere piirkonna.

Kuidas kandideerida?

Avaldused esitatakse ingliskeelse veebiküsimustiku kaudu.

Valik & Žürii

Valikuprotsess koosneb kahest etapist: eelvalikus hinnatakse kandidaate nende motivatsiooni ja üldise kontseptsiooni alusel. Kvalifitseeritud kandidaadid pääsevad teise vooru, kus nad koostavad kultuuri ja vastupidavuse tegevuskavad (CuReAPid) spetsiaalselt välja töötatud tööriistade ja veebiseminaride juhendamisel ning saavad abi rahvuslike mentorite poolt. Lõplikus valikuprotsessis hindab nende tegevuskavasid rahvusvaheline žürii, kes annab tiitli Kultuuripärl neljale linnale/omavalitsusele kõige veenvamate tegevuskavade eest.

Meie rahvusvaheline žürii koosneb sotsiaalse vastupidavuse, linnaplaneerimise, kunsti ja kultuuri ekspertidest, samuti pan-Balti ja Euroopa organisatsioonide ja linnade võrgustike esindajatest. See mitmekesisus suurendab meie hindamisprotsessi usaldusväärsust ja õiglust, soodustades innovatsiooni ja kaasatust.

Tutvuge meie žürii liikmetega: https://culturalpearls.eu/become-a-pearl/jury/