Mis oli programm Kultuur

22. oktoober, 2013

982982 1Programm Kultuur oli Euroopa Komisjoni vahend aastateks 2007–2013, et läbi koostöö kultuuri vallas toetada EL liikmesriikide loovisikute arengut ja liikuvust, mis omakorda soodustaks lõimumist EL sees, aitaks inimesi üksteisele lähemale tuua ning parendaks üksteisemõistmist.

Kuna programmi viimase taotlusvooru tulemused on selgunud, siis on programm sisuliselt läbi ning võimalik teha mõningaid kokkuvõtteid:

      Eesti organisatsioonid osalesid kokku 62 projektis

      Eestist osales programmis 41 kultuuriorganisatsiooni

      Kõige edukamad organisatsioonid olid SA Nuku (7 projekti), kirjastus Varrak (5) ja SA Rakvere Teatrimaja (3)

      Enim osaleti lühiajalistes koostööprojektides – 40 projekti. Pikaajalistes koostööprojektides osaleti 12 korral ning koostööprojektides kolmandate riikidega 2 korral. 3 kirjastust taotlesid ilukirjanduse tõlketoetust 6 projekti raames kokku 28 raamatu tõlkimiseks. Kaks Eesti osalejatega projekti said toetust erimeetmest.

      Kõige tihedam koostöö seob Eesti kultuurikorraldajaid Saksamaa kolleegidega, koostööd tehti 22 projekti raames. Teine püsivam partner on võib-olla mõnevõrra üllatuslikult Portugal – 17 koostööprojekti, millele järgnevad meie lähimad naabrid Soome ja Rootsi (kumbki 16 projektis) ning Läti (15).

      Koostööd tehti peaaegu kõigi programmis osalevate riikidega, välja arvatud Albaania, Kosovo, Lichtenstein, Luksemburg, Makedoonia ja Montenegro.

      Eesti on programmi üks edukamaid riike: meil on kõrgeim edukusprotsent (esitatud projektid vs rahastuse saanud projektid) ning esirinnas oleme ka esitatud projektide ja korraldajate arvult miljoni elaniku kohta.

1. jaanuarist 2014 rakendub EL uus kultuuri- ja loomemajandusvaldkonna programm Creative Europe.