Mis on Entrum ja kuidas saad Sina noori aidata?

11. veebruar, 2011

altEelmisel aastal loodud noorte ettvõtlikkusele suunatud programm on ettvõtmine, mis väärib igati tunnustust. Loov Eesti uuris projekti eestvedajalt Darja Saarelt, millega täpsemalt on tegu ning kuidas saab projektis kaasa lüüa ning oma teadmiste-oskustega noortele kasulik olla.


Mida projekt Entrum endast täpsemalt kujutab?
Entrum (www.entrum.ee) on Eesti Energia algatatud pikaajaline iga-aastane noorte ettevõtlikkuse arendamisele suunatud programm, mille raames õpetame noortele aktiivses ja kaasahaaravas vormis, kuidas olla elus ettevõtlik ja aktiivne. Entrum lähtub oma tegevustes ettevõtlusõppe edendamise kavast “Olen ettevõtlik!”, mis allkirjastati majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase, Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse direktori Robert Lippini ja Ettevõtluse Arendamise SA juhataja Ülari Alametsa poolt 7. oktoobril 2010.

Entrum koosneb 8 sessioonist ja noorte ettevõtlike algatuste konkursist “Olen ettevõtlik!”.

Iga sessioon kannab nimeks ühte ettevõtlikkuse kompetentsile pühendatud sloganit. Näiteks, avasessiooni nimeks oli “Julge unistada!”, sessioonide nimedeks “Julge vastutada!”, “Õpi otsustama!”, “Alusta julgelt!”. Entrumi võib nimetada gümnaasiuminoortele mõeldud ettevõtlikkuse – ja ettevõtlusinkubaatoriks, mis tutvustab noortele võimalusi olla ettevõtlik, viib kokku oma ala parimate tegijatega ning laiemas mõttes on platvorm noortele ettevõtluse ja ettevõtlikkuse ideede tutvustamiseks.

Kust tuli idee sellist projekti läbi viia ja kuidas on seotud Entrum Eesti Energiaga?
Eesti Energia on Entrum programmi algataja ja peamine toetaja. Entrum programmi idee on ajendatud Eesti Energia soovist anda ühiskonnale tagasi midagi head, mis on pikaajalise väärtusega. Soovime enda poolt panustada sellesse, et tulevikus oleks Eestis rohkem tegusaid ja algatusvõimelisi inimesi, kes Eesti ühiskonna ja majanduse arengu eest hea seisavad.

Entrum programmi kontseptsioon ja sisu on 100% kodumaine ning selle väljatöötamise aluseks on Eesti Kaubandus – Tööstuskoja juures tegutseva Ettevõtlusõppe mõttekoja poolt väljatöötatud ja 22.04.2009 kinnitatud ettevõtlikkuse mõiste kontseptsioon, mille kohaselt ühiskond kestab ja areneb tänu inimestele, kes julgevad unistada ning tahavad ja suudavad oma ideid tegudeks muuta. Selleks on vaja loovust, uuenduslikkust ja riskijulgust, aga samuti teadmisi ja oskusi, et oma eesmärkide saavutamiseks tegevusi ja ressursse kavandada ning juhtida. Sellised inimesed saavad hakkama nii enda kui ka kogukonna elu korraldamisega, oskavad töötajana oskuslikumalt märgata ja haarata võimalusest ning just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus, olgu siis ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes.

Kes on Entrum programmi sihtrühm ja mida soovite projektiga saavutada?
Entrum programmi missioon on kasvatada inimesi, kes juhivad oma elu, mitte elu ei juhi neid. Soovime süstida noortesse enesekindlust, positiivsust ja optimismi ja aidata neil luua oma edulugu.

Sel õppeaastal on Entrum programmi fookuses Ida-Virumaa. Selle piirkonnaga soovisime alustada kahel põhjusel:
1) Suurim osa Eesti Energia ettevõtetest ja töötajatest on Ida-Virumaal. Kuna see piirkond annab Eesti Energia jaoks nii palju, siis soovisime just selles piirkonnas enda poolt midagi vastu anda.
2) lisaks vajavad siinsed noored täna enim julgustamist ja suunamist. Olles pealinnast ja ülikoolilinnast nii kaugel, on noortel siin piirkonnas rohkem tunne, et nemad ei saa ise oma elu oluliselt suunata. Saavad küll ja seda tahamegi Ida-Virumaa noortele õpetada.

Konkreetsemalt on programmi sihtgrupp eesti ja vene suhtluskeelega põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide 15-17 aastased noored.

Entrum programm loob täiendavaid võimalusi vähekindlustatud peredest ja puuetega noortele programmis osalemiseks. Ei ole tähtsust kust pärit sa oled, mis on sinu emakeel, kes on sinu vanemad, mis stradipositsioonis sa oled. Selleks, et saavutada edu ning olla õnnelik pead eelkõige oskama unistama ja oma unistusi täide viima.

Entrum programmi avalöök anti 25. oktoobril 2010 Jõhvi kontserdimajas. Suhtlus noortega nende programmi kaasamiseks sai alguse aga juba varem, õppeaasta alguses, kui programmi tutvustati kõikides Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli, Kohtla-Nõmme ja Toila koolides. Entrum programmi vastu on noorte hulgas väga suur huvi – meiega on liitunud üle 400 noore.

Entrum programmis osalejatel on võimalus kohtuda paljude põnevate ja innustavate inimestega, kes jagavad oma edu- ja elulugusid. Lisaks saavad noored tutvuda erinevate valdkondadega ning õppida edu saavutamise saladusi. Programmiga keskendume noorte koolivälise aja sisukale, loovat ettevõtlikkust tõstvale täitmisele, propageerime aktiivset ellusuhtumist ja karjääri planeerimist.

Kooliaasta jooksul toimuvad kaheksa põnevat ettevõtlikkuse sessiooni, mis koosnevad:
1. kohtumistest tuntud ja oma valdkonnas edukate tegijatega, kes jagavad oma kogemuslugusid;
2. kuue erineva valdkonna (uued tehnoloogiad, ökomajandus, teenindus ja tootmine, loomemajandus, meedia, muusika ja ürituste korraldamine) meistriklassidest valdkonna juhtivate ettevõtlusinkubaatorite, ettevõtete ja organisatsioonide juhtimisel;
3. projektijuhtimise seminaridest, mis aitavad päris oma ettevõtliku algatuse ellu kutsumisel ja ellu viimisel.

Tänaseks on programm jõudnud nii kaugele, et noored on esitanud ca 80 vahvat ja lennukat projektiideed, mida nad soovivad ellu viia.

Selle õppeaasta eesmärk on innustada Ida-Virumaa noori unistama ja unistusi täide viima parandades oma piirkonna sotsiaalset, majanduslikku ja kultuurilist keskkonda. Luua kontaktid noorte ettevõtlike inimeste ja oma valdkonna tipptegijate vahel ning inspireerida neid uute põnevate projektide käivitamiseks ja elluviimiseks.

Entrumiga on tänaseks liitunud nimekad ettevõtted ning spetsialistid. Kes need inimesed on, kes aitavad projekti ellu viia?
Tänaseks Eesti Energia eestvedamisel algatatud programmiga liitunud üle 40 ettevõtte ja ettevõtluse arendamisega seotud organisatsiooni ning Entrum võrgustikus on üle 200 ettevõtte ja eraisiku, kes vabatahtlikult aitavad kaasa noorte ettevõtlikkuse arendamisele.

Entrumi programmis löövad kaasa mitmed vabatahtlikud, sh Entrumi patroonid Gerd Kanter, Vladimir Tšerdakov, Ilmar Raag, Tanja Mihhailova ja Helen Sildna. Nende jaoks on oluline Eesti noorte tulevik  ja noorte ettevõtlikkuse arendamine.

Entrum sessioonide raames on olnud noortel võimalus kohtuda ettevõtlike ja edukate inimestega – lisaks juba eelnimetatud patroonidele laulja ja näitleja Tanja Mihhailovaga, www.rate.ee looja Andrei Korobeinikuga, Vene Draamateatri näitleja ja stepptantsustuudio Duff Tap Studio looja Aleksandr Ivaškevitšiga,  Raadio 2 peatoimetaja Heidy Purgaga, moekunstnik Oksana Tanditiga, maailmameistri vehklemises 2010 Nikolai Novosjolovi ja mitmete teistega. Ees ootavad veel mitmed kohtumised, teiste hulgas näiteks PÖFFi meeskonnaga, Skype`i ja Sten Tamkiviga, Garage48, ajakirja Director peatoimetaja Taivo Pajuga jne.

Aktiivselt löövad programmis kaasa põhimentorid, kelle ülesanneteks on valdkonna meistriklasside juhendamine ja noorte üldjuhendamine nende projektide elluviimisel.

Lisaks otsime hetkel vabatahtlikke külalismentoreid, kes juhendaksid noori nende projektiideede elluviimisel. Kui põhimentori ülesandeks on juhendada projekti tehnilist poolt, siis külalismentori rolliks on tegeleda ühe või kahe konkreetse projekti juhendamisega sisuliselt.

Külalismentori roll on aidata noori nende ettevõtliku idee arendamisel ja elluviimisel lähtudes külalismentori professionaalsetest kogemustest ja teadmistest antud valdkonnas. Tema ülesanne on pakkuda noortele läbi juhendamise võimalust tutvuda lähemalt valdkonnas tegutsemise eripäraga. Neid saadud teadmisi on noortel võimalus oma projekti arendamisel arvestada ning soovi korral kasutada saadud kogemust oma karjääri planeerimisel.

Noorte ettevõtlikkus ja tulevik on oluline teema Entrum programmi vabatahtlike ja partnerite jaoks. Meie missiooni ja tegevusi toetavad avaliku sektori, eraettevõtete ja kolmanda sektori organisatsioonid. Nagu ütleb Entrum programmi patroon Helen Sildna: „Koostöös peituvad võimalused, mida te oodatagi ei oska.“ Just tänu Entrum programmi partneritele on võimalik noorte ettevõtlikkuse arendamine huvitavas ja mitmekülgses vormis.

Kas Loov Eesti võrgustiku liikmed saavad projektis kaasa lüüa?
Oleme väga rõõmsad, kui ka Loov Eesti veebikülastajad noorte ettevõtlikkuse arendamise projektis kaasa löövad. Entrum programm pöörab väga palju tähelepanu loomemajanduse valdkonna propageerimisele noorte seas ning nende kaasamisele selle valdkonna arendamisel.

Kokku tegutseb Entrum programmi raames kolm loomemajanduse alla kuuluvat ettevõtlikkuse laborit. Need on:

  • loomemajanduse labor, kuhu on koondatud kõik disainiga seotud projektid. Labori põhimentoriks on Õnneküpsise poe looja ja Rotermanni Loovala juhataja Kaire Jakobson;
  • meedia labor, kus ettevõtlikkuse kompetentse arendavad traditsioonilise meedia ja dokfilmide loojad. Labori põhimentoriteks on etnoweb.ee peatoimetaja Natalja Kitam ja Eesti Päevalehe uudistejuht Jan Jõgis-Laats. Projektide juhendamisel on tulnud neile appi ajakirja Director peatoimetaja Taivo Paju ja TrioGruppile kuuluvate raadiojaamade Narodnoe Radio ja D FM looja Stas Romanyuk.
  • muusika ja üritustekorraldamise labor on koondanud enda alla suurearvulise noorte seltskonna, kelle unistuseks on oma muusikabändi loomine ja suurel laval esinemine, rockfestivalide korraldamine ja Ida-Virumaa noorte vaba aja võimaluste mitmekesistamine. Üks väljapaistvamatest projektidest, mida selles laboris ellu viiakse on noorte muusikal, mida lavastavad ja milles mängivad noored ise. Muusikali teemaks on noorte ettevõtlikkus ja kuidas igapäevases elus see noortele abiks on. Projekti külalismentor on Piret Järvis. Labori tööd juhivad ka Eesti Energia töötaja ja Pärnu linna kultuurielu aktiivne tegija Martin Merilaine ning Ida-Virumaal äärmiselt populaarse bändi AveNue mänadžer Grigori Malõškin.

Ka Loov Eesti sõpradel on võimalik Entrum programmi panustada läbi noorte projektide juhendamise külalisementorina.

Projektide kohta leiad rohkem infot Entrum veebilehelt: http://www.entrum.ee/projektid/

Vabatahtliku külalismentori ülesanneteks on:

–         projektide sisuline juhendamine ajavahemikul hiljemalt alates 19.02 kuni 18.05.2011;

–         juhendamine toimub peamiselt e-posti ja telefoni vahendusel;

–         soovituslik on vähemalt 1 x kohtuda projektimeeskonnaga.

Külalismentori rolli kohta leiad samuti rohkem infot Entrum veebist: http://www.entrum.ee/k-lalismentorid/

Loov Eesti jätkab ka edaspidi Entrumi tegemiste kajastamist.