Mis on looveesti.ee?

14. detsember, 2009

www.looveesti.ee on:

1. loomemajanduse elektrooniline infokeskus – inimene, kes ei tea loomemajanduse olemusest, peab meie lehel vähemalt 2 minutiga saama aru, mis valdkonnaga on tegemist. Valdkonna professionaal leiab veebilehelt erialast materjali alates loomemajanduse ettekannetest kuni käimasolevate rahastamiskonkurssideni.

2. elektrooniline abimees alustavale ja tegutsevale loomeettevõtjale – kasutaja saab abi ja juhiseid oma ettevõtte alustamisel ja töö korraldamisel. Näiteks leiab viiteid vajalikele seadustele ja lepingu näidistele ning infot rahavõimaluste kohta.

3. loomemajandusuudiste ja -sündmuste kohtumispaik – looveesti.ee veebis leiavad kajastamist eelkõige uudised ja sündmused loomemajanduse vallas. Oleme väga tänulikud meie partneritele, kes juba täna teevad Loov Eestiga koostööd. Loodame, et meiega liitub veelgi organisatsioone, algatusi ja eraisikuid.  Loov Eesti kalendrisse saavad sündmusi lisada kõik ning seda saab teha nii läbi veebilehe iseseisvalt kui ka saates teabe e-posti aadressile: info [at] looveesti.ee.  Nii uudiste-kui ka sündmustevoogu saab tellida ka oma RSS-lugejasse, et info oleks endale veelgi lähemal.

 

Mille poolest on eriline?
www.looveesti.ee koondab loomemajanduse alast infot ja on ainus selle teema terviklik infopank Eestis. Jätkame Kultuuriministeeriumi poolt kogutud info kättesaadavaks tegemist ja loomulikult ka täiendamist.
Pidevalt uuenevad uudised ja hea sündmuste kalender. Praktiliselt iga päev leiab lehelt värskeid uudiseid loomemajanduse valdkonnast – otse avalehelt! Lehe paremas veerus on sündmuste kalender.
Ainult vajalik teave sobivas “keeles” . Looveesti.ee keskkonnas olev ettevõtlusalane informatsioon on kogutud, valitud ja esitatud eelkõige loomeettevõtluse võtmes. Uut materjali valmistatakse ette ja lisatakse juurde pidevalt. Kõigi ettevõtlusalaste teemade juures annavad kommentaare tegijad ise ehk loomeettevõtjad.  Samuti oleme välja toonud olulisemad märksõnad rubriigis „Pane tähele”.

 

Näited loomeettevõtjate poolt – „Edulood”. Märkimata ei saa jätta Loov Eesti poolt kogutud ja trükisena ilmunud edulugusid Eesti loomemajandusest.  Edulugude kogumine jätkub, sest esile tõstmist väärivaid loomeettevõtjaid on veel. Üsna pea saab lugeda edulugusid ka Põhjamaadest ja mujalt Euroopast.

 

Me ei dubleeri juba olemasolevat teavet, vaid vajadusel viitame. Looveesti.ee on EASi poolt loomemajanduse teavitusprogrammi raames loodud infokanal, mille eesmärgiks on teha loomeettevõtjatele kättesaadavaks informatsioon ettevõtlusest, projektide rahastusvõimalustest, tugistruktuuridest, intellektuaalse omandi kaitsest. Teeme tihedat koostööd EASi teiste portaalidega, sh aktiva.ee ja juhtimine.ee. Internet on vajalikku infot täis, kuid tahame, et leiaksite selle ka üles, seega viitame teistele olulistele infopankadele, kuid ei pea kõige dubleerimist vajalikuks.

 

Loodame, et nii mõnigi loovisik saab Loov Eesti lehelt innustust alustada ise ettevõtlusega ja leiab meie veebilehelt vastused juba tekkinud või alles tekkivatele küsimustele.

 

Kuidas toimib?

Looveesti.ee   peamenüü  koosneb 7 osast:

1.Loomemajandus

2.Alusta ettevõtlusega

3. Arenda ettevõtet

4. Leia rahastus

5. Kaitse oma õigusi

6. Edulood

7.Foorum

 

„Loomemajandus Eestis” koondab informatsiooni loomemajanduses läbiviidud uuringutest, kirjutatud strateegiatest nii Eestis kui Põhjamaades või Euroopa Liidus.  Hinnalise väärtusega on nii loomemajanduse alaste materjalide kui meediaartiklite kogu, mis on kogutud Kultuuriministeeriumi arendusosakonna poolt.

 

„Alusta ettevõtlusega”, „Arenda ettevõtet”, „Leia rahastus”, ”Kaitse oma õigusi” on loomeettevõtlusega seotud rubriigid. Nendel sisulehtedel oleva materjali on koostanud Loov Eesti arvestades loomeettevõtjate vajadusi. Ettevõtlusega seotud materjale on väga paljudel veebilehtedel ja väga erinevat. Oleme läbi töötanud paljud teemalehed, et pakkuda loomeettevõtja jaoks olulist ning kontrollitud infot.  Kui leiad huvitavat infot, mida salvestada või jagada oma kolleegide ja sõpradega, siis kasuta leheküljel olevat „Save/Share”-nuppu. Copy-paste muidugi töötab ka, aga „Save/Share”-nupu abil saab infot edastada mugavamalt.

 

“Tegija kommentaar” rubriigis kommenteerivad teemasid tegijad – loomeettevõtjad, lisatud on rubriik „Pane tähele”, kus toome välja sisulehel kirjutatud teema olulisemad märksõnad. Sisulehe parempoolses veerus on sisulehele lisaväärtust andvate linkide kogum, mille abil leiab lisamaterjale nii meie lehelt kui ka mujalt ning vajadusel osutatakse ka teenusepakkujatele.

 

“Küsi konsultandilt” rubriigi abil pakub Loov Eesti võimalust saata oma ettevõtlusalane küsimus konsultandile. Loov Eesti meeskond leiab informatsiooni, mis aitab  teid edasi probleemi lahenduse suunas.

 

Esilehelt on võimalik saada ülevaade hetkeolukorrast loomemajanduses – uuemad uudised, värskeimad sündmused, viimased bolgipostitused ja uuendatud sisulehed.

 

Loov Eesti uudiskiri ilmub endiselt kord kuus ning ootab uusi liitujaid – kui tahad ülevaatlikku infot loomemajanduses toimuvast otse oma postkasti, siis lisa end uudiskirja saajate hulka.

 

Loov Eesti säutsub Twitteris – anname teada põnevamatest uudistest, sündmustest ning hoiame silma peal teistel, kel võib miskit põnevat öelda olla.

Kuidas loodi?

Veebilehe loomiseks tegime põhjaliku eeltöö. Altex Marketing viis läbi uuringu, kus kaardistati sihtgrupi vajadused. Lisaks andsid olulist informatsiooni loomemajanduse tugistruktuuri loojad ja toetajad. Täna avatud keskkond on aga alles oma tee alguses, seetõttu on oodatud kõigi ettepanekud ja arvamused looveesti.ee sisu, vormi ja kasutajasõbralikkuse kohta.  Ainult koostöös loodud keskkonna kasutajatega on võimalik jõuda tulemuseni, mis rahuldaks meid kõiki.

Ettepanekute ja tagasisidega võib pöörduda meie veebi toimetaja Eva Leemeti poole, aadressil: eva [at] looveesti.ee