MTÜ Eesti Disainikeskuse nõukogu on pikendanud konkurssi Eesti Disainikeskuse juhatuse liikme leidmiseks.

17. mai, 2011
altDisainikeskus on 2008. aastal Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Disainerite Liidu ja Eesti Disaini Instituudi poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärgiks on luua disaini arenguks inspireeriv, innovaatiline ja koostööle suunatud keskkond Eestis.
Selleks osaleb disainikeskus aktiivselt rahvusvahelistes koostöövõrgustikes, esindab disainivaldkonda arengustrateegiate ja poliitikate kujundamisel, korraldab valdkonnaga seotud koolitusi, kontaktüritusi, mõttekodasid, seminare ja töötubasid, koostab näituseid, koondab Eesti parimaid disainibüroosid Design Excellence Estonia katuse all ning tegutseb disainiala eksperdi ja konsultandina. Keskuse sihte viib täna ellu seitsmeliikmeline vanalinnas asuvas büroos tegutsev särav meeskond.

Kolmeks aastaks ametisse valitava juhatuse liikme ülesandeks on organisatsiooni tegevuse igapäevane tulemuslik juhtimine ja arengu strateegiline planeerimine, sealhulgas disainikeskuse esindamine ja disaini edendamisele suunatud koostöö arendamine ettevõtete ning organisatsioonidega.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

– väga hea inimeste ja finantside juhtimise oskus
– kaasav ja strateegiline juhtimisstiil
– töökogemus avalikus või mittetulundussektoris
– töökogemus rahvusvahelistes projektides (sh taotluste koostamine, projektijuhtimine ja aruandlus struktuurifondidest vm Euroopa Liidu vahenditest finantseeritud projektides)
– väga hea väljendusoskus eesti ja inglise keeles, kasuks tuleb teiste keelte valdamine
– kõrgharidus
– huvi disaini edendamise vastu
Kandideerimisel räägivad sinu kasuks ka teadmised disainivaldkonnast ning poliitikate mõjutamise kogemus.

Eesti Disainikeskus pakub:

– võimalust suunata Eesti disaini arengut
– vaheldusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd noore organisatsiooni arendamisel
– võimalust juhtida loovat ja pühendunud meeskonda
– laia kontaktide võrgustikku ja häid partnereid kõigis sektorites
– sektoripõhiselt konkurentsivõimelist töötasu

Kandideerimiseks ootame sinu CV-d ja motivatsioonikirja e-posti aadressile kogu@disainikeskus.ee või Eesti Disainikeskuse aadressile Kooli 7, 10133 Tallinn hiljemalt 22. maiks 2011, märgusõnaga „Konkurss“.

Konkursi kohta lisainformatsiooni saamiseks ootame küsimusi e-posti aadressil kogu@disainikeskus.ee