Muud toetused

25. aprill, 2013
Projektieksperdi veebileht lubab ettevõtte nime sisestades vaadata, millisele toetusele ettevõte kvalifitseerub. Analüüsitakse hetkel järgnevaid toetusi: starditoetus, kasvutoetus, ekspordi arendamine, teadmiste ja oskuste arendamise toetus,arendustöötaja kaasamine.

Loe edasi »

Struktuurifondide veebikeskkond www.struktuurifondid.ee on peamine infoallikas Euroopa Liidu struktuuritoetuste kohta Eestis. Järgneval neljal aastal moodustavad välisvahendid riigieelarve mittemaksulistest tuludest keskmiselt 60 protsenti.

Loe edasi »

Kesk-Läänemere programm keskendub vähemalt kahest liikmesriigist pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a. piirnevad alad), hõlmates Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA ja Skargarden INTERREG IIIA alasid, millele lisandusid uued piirkonnad Rootsis ja Lätis.

Loe edasi »

Põllumajanduse registrite ja Infosüsteemi Amet (PRIA) pakub:

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK meede 4) 2009-2014 Iga meetme sihtgrupis on MTÜ-d, sihtasutused, omavalitsusüksused. Ühistegevuse meetmel on lisaks seltsingud ja mikro- ja väikeettevõtjadning projektide ettevalmistamise meetmel tulundusühistud ning mikro- ja väikeettevõtted.