Muuseumid muutuvas maailmas

07. juuni, 2022

Reedel, 3. juunil kogunes Narva Muuseumis 40 muuseumivaldkonna esindajat üle Eesti, et koosloomeseminaril töötada välja võimalikke lahendusi mitmetele muuseumide ees seisvatele väljakutsetele nagu lõimumine, digipööre, turism, hooajalisus, noorte kaasamine, nähtavus linnaruumis, loomemajandus jt.

Maailm meie ümber on pidevas muutumises, liigume kriisist kriisi. Lisaks sõjale ja koroonale mõjutavad meid rohe- ja digipööre, aga ka pikaajalised ühiskondlikud protsessid. See kõik ei jäta ka muuseume puutumata. Muuseumid ise peavad olema paindlikud, nutikad ja uuenduslikud, et muutuvates oludes hästi toime tulla.

Koosloomeseminar “Muuseumid muutuvas maailmas” on innovaatiline ja interdistsiplinaarne platvorm, kus eri taustaga spetsialistidest moodustatud meeskonnad otsivad disainjuhtimise ekspertide ja mentorite juhendamisel lahendusi muuseumide püstitatud probleemidele. Lisaks muuseumispetsialistidele oli ekspertide ja mentoritena osalemas Ida-Viru loomeklastri ja turismiklastri, Tartu Ülikooli Narva Kolledži, Integratsiooni Sihtasutuse, loomeinkubaatori Objekt ja ekspositsioone arendava Motor Agency esindajad. Seminari jooksul viidi teenusedisaini tööriistu kasutades läbi ideede arendussprint, mida juhendas Identity loovjuht Ants Lusti.

Millise tulemuseni jõuti? Kõik seitse meeskonda leidsid probleemi, mis takistab väljakutse lahenduseni jõudmist. Näiteks, kuidas tulla toime hooajalisusega, mis märkimisväärselt mõjutab muuseumide külastatavust. Probleem – palju on neid, kes kunagi muuseumis ei käi ning nad ei teagi, mida muuseum pakub. MUUSEUM ON HUVITAV AASTARINGSELT – oli meeskonna väljapakutud visioon ja võtmekliendiks need potentsiaalsed külastajad, kes veel pole teed muuseumisse leidnud. Lahendus on lihtne, kuid nõuab palju tööd, et arendada välja ja pakkuda igale sihtrühmale just neid huvitavad tegevused ja köitev programm. Turundus on teema, mis puudutab kõiki muuseume, kuid suurem väljakutse on see just väiksematele muuseumidele, sest neil on vähem ressursse.

Teenusedisain lähtub kasutajast, kliendist ja esikohal on tema rahulolu. Mis tagab külastaja rahulolu? Üllatus või mitte, kuid nii nagu Michelini restorani toiduelamust ei taga ainult söök, vaid isegi suuremas osas keskkond ja teenindus, siis ka muuseumi külastaja rahulolu kindlustab külalislahke teenindus. Kõik muuseumide töötajad täiendkoolitustele, et arendada suhtlemisoskust, nii kõlas päeva parima meeskonna lahendus.

Sisutihe päev näitas, et Eesti muuseumid on avatud koostööks ja mõistavad, et nende valdkond vajab uuendusi. Esimene samm muuseumide arendustegevuses on Muuseum 3.0 koolitusprogramm, mille praktiliseks väljundiks oli toimunud koosloomeseminar.

Eesti muuseumide arendusprogrammi korraldavad Creativity Lab OÜ ja Eesti Muuseumiühing. Koosloomeseminar viidi ellu koostöös Narva Muuseumiga, sündmust toetas Briti Nõukogu.

Loov Eesti soovib edu ja indu kõigile väljakäidud ideede ellu rakendamisel.