Muuseumide arv ja tulud kasvasid majanduskriisi kiuste

02. august, 2011

Alates 2006. aastast on suurenenud nii Eestis tegutsevate muuseumite arv kui ka nende teenitav tulu, seda vaatamata majanduskriisile ning riigi ja omavalitsuste poolse rahastamise vähenemisele, selgub statistikaameti aastaraamatust.

Muuseumide arv kasvas 2006. aasta 209 muuseumilt 245 muuseumini 2010. aastal. Enim muuseume on arheoloogia-, ajaloo- ja kodulooalased ning nende valdkondade muuseume on viimastel aastatel ka kõige rohkem lisandunud.

2006. aastaga võrreldes on muuseumide tulud kasvanud kolmandikku võrra, 24,6 miljonilt eurolt 36,2 miljoni euroni. Tulud olid kõrgeimal tasemel 2008. aastal, kui muuseumid teenisid 36,7 miljonit eurot. Järgmisel aastal langesid tulud 32 miljonini, ent tõusid seejärel uuesti peaaegu rekordtasemele.

Samal ajal on langenud riigi ja kohalike omavalitsuste toetus muuseumidele ehk siis mäluasutused on suutnud varasemast rohkem ise tulu teenida. Tulude ja kulude vahe on muuseumitel kokku olnud vaadeldaval perioodil plussis. 2007. aastal teeniti 4,3 miljonit eurot, 2008. aastal 5,5 miljonit eurot, 2009. aastal 4,7 miljonit eurot ja mullu 3,7 miljonit eurot rohkem kui kulutati.

Muuseumide tulud kasvasid 2010. aastal 13 protsenti, riigi toetus neile kasvas 19 protsenti, kuid omavalitsuste toetus vähenes 29 protsenti.

Muuseumiskäikude arv vähenes 2010. aastal neli protsenti, samas on see viimase kümnendi jooksul pidevalt tõusvas joones kasvanud – 2001. aastaga võrreldes oli 2010. aastal muuseumikülastusi 600 000 võrra rohkem.

Keskmine muuseumipilet maksis 2010. aastal 1,2 eurot.

Allikas: Postimees

Eesti muuseumide kohta vaata ka Eesti Muuseumide Infokeskuse kodulehte http://www.muuseum.ee