Muusikaettevõtluse meistrikursus 2012

13. veebruar, 2012

emak_full_web_big10 rahvusvahelist tippeksperti viivad Eestis teistkordselt läbi muusikaettevõtluse meistrikursuse, mis on mõeldud praegustele ja tulevastele muusikaettevõtjatele.


Kursuse raames käsitletakse kõige olulisemaid muusikaettevõtlusega seotud teemasid alates ettevõtlusega alustamisest ning muusikatööstuse erinevatest valdkondadest kuni õigusliku keskkonna, turunduse ja tulevikusuundadeni. Kõikide kandidaatide hulgast valitakse välja 30 osalejat, kellest 10 saavad praktikavõimaluse välisriikides. Kursus toimub inglise keeles

Milliseid teemasid käsitletakse?
Kuidas toimub osalejate valik?
Kui palju maksab?
Kuidas kandideerida?

Milliseid teemasid käsitletakse?

1. Muusikaettevõtluse alused (29.-31. märts 2012, koostöös Tallinn Music Week’iga)
Riskide võtmine, õigete partnerite valimine, erinevad ärimudelid muusikatööstuses, muusikaekspordi toimimismudelid.

2. Muusikatööstuse peamised valdkonnad (29.-31. märts 2012, koostöös Tallinn Music Week’iga)
Artistide äritegevuse juhtimine läbi muusikaettevõtluse valdkondade: mänedžment, plaadifirmad, kirjastused, agentuurid, kontserttuurid.

3. Õiguslik keskkond (aprill 2012)
Muusikaettevõtluse õiguslik keskkond, autoriõigused, tüüplepingud ja hea äritava, läbirääkimised, rahastusmudelid, eelarvestamine.

4. Kommunikatsioon ja turundus (mai 2012)
Avalikud suhted, turundus, visuaalne identiteet ja brändi loomine, sponsorlus

5. Tulevikusuunad ja innovatsioon (september-oktoober 2012)
Sotsiaalsed muutused, tulevikutrendid, tehnoloogia, innovatsioon.

Kuidas toimub osalejate valik?

Kõikide kandidaatide hulgast valitakse välja 30 osalejat, kellest omakorda selgitatakse koolituskursuse jooksul 10, kes saavad võimaluse praktika läbimiseks välisriigis.

Kui palju maksab?

Koolituskursuse maksumus on 200 eurot, mis sisaldab osalemist kõigil koolituskursuse sessioonidel ja ümarlaudadel ning sissepääsu Tallinn Music Week’ile.

Kuidas kandideerida?

Saada oma CV, kus on ära toodud sinu andmed, senine kogemus muusikavaldkonnas ja motivatsioonikiri, miks soovid kursustel osaleda. Kandideerida saab kuni 1. märtsini aadressil www.estonianmusic.ee/koolituskursus/ või saates oma sooviavalduse e-maili teel info@estonianmusic.ee.

Lisainfo: info@estonianmusic.ee

või www.estonianmusic.ee/koolituskursus/