Muutus EASist teadmiste ja oskuste arendamise toetuste taotlemise kord

09. november, 2010
altLaupäeval, 6. novembril jõustus määruse „Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord“ muudatus. Oluliseks uuenduseks on kehtestatud maksimaalne toetuse piirmäär. Samuti on edaspidi kohustus esitada ettevõtete ühenduse poolt õppereisi toetuse taotlus 30 tööpäeva enne reisi toimumist. Teadmiste ja oskuste programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

„Määruse muudatusega seatakse toetuste maksimaalne piirmäär, mida taotleja kahe aasta jooksul antud meetmest saada võib. Selleks summaks on 1 000 000 krooni,“  kommenteeris EASi teadmiste ja oskuste toetusskeemi juht Toomas Valge. „Kindla piirmäära kehtestamise eesmärgiks on suurendada toetust saavate ettevõtete arvu,“ lisas Valge.

Teadmiste ja oskuste arendamise toetuse piirmääraks on nüüdsest 1 000 000 krooni, mis on maksimaalne summa, mille piires üks kasusaaja meetmest alates 1. novembrist 2010 kuni programmi sulgemiseni toetust saada võib. Programmi statistika näitab, et enamike ettevõtete töötajate koolitamise ja nõustamistegevuse sisseostmise kulu paari aasta peale jääb alla kahe miljoni krooni, seda ka suurte ettevõtete puhul.  Taotletava toetuse minimaalne summa on jätkuvalt 25 000 krooni ühe projekti kohta. Antud muudatuse tulemusena loodetakse, et programmile eraldatud raha jätkub kauemaks kui 2012. aasta alguseni.

EASi teadmiste ja oskuste toetusskeemi juhi Toomas Valge sõnul soovitakse määruse muudatusega senisest enam rõhutada õppereiside ettevalmistamise olulisust. Selleks on seatud taotlusele tingimus, et õppereis ei tohi toimuda varem kui 30 tööpäeva peale taotluse esitamist. „Hetkel esineb olukord, kus toetuse taotlus esitatakse EASile vaid nädal enne õppereisi algust. See võib viidata asjaolule, et EASile esitatud taotlus pole piisavalt läbi mõeldud ning õppereisi toimumiseks pole EASi toetus esmatähtis. Loodame, et muudatuse tulemusena esitatakse paremini analüüsitud ja eesmärki täitvaid taotlusi,“ selgitas Valge.

Tänavuse aasta esimese kümne kuuga on teadmiste ja oskuste toetusprogrammist rahastatud 590 taotlust summas 55 miljonit krooni. Ettevõtted taotlevad aktiivselt toetust tootlikkuse tõstmise nõustamiseks, kvaliteedisüsteemide juurutamiseks ning kasvava trendina ka IT-süsteemide väljaarendamiseks.